close

Ontdek, accepteer en geef het geschenk door

Kan een geschenk dat tweeduizend jaar geleden werd gegeven er nu nog toe doen? Het antwoord is een hartverwarmend jazeker. Door de leringen van Jezus Christus ter harte te nemen en zijn volmaakte voorbeeld na te volgen, kunnen we zoals Hij worden en blijvende vrede en vreugde ervaren — in deze kersttijd en lang daarna.

Lees hoe u het geschenk accepteert

Lees hoe u blijvende vrede en vreugde kunt krijgen door de leringen en het voorbeeld van Jezus Christus na te volgen.

Meer te weten komen

Het kerstverhaal

Van de vlakten van Judea tot de kribbe in Bethlehem, lees het inspirerende verhaal van de geboorte van de Heiland.

Meer te weten komen

Hebt u een vraag?
Chat met ons.

U kunt met uw vragen over het kerstverhaal of een ander onderwerp over de mormonen bij onze zendelingen terecht. Zij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.