ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid maakt deel uit van Gods plan

Stel u voor dat u uit eten gaat en een salade bestelt. De ober zegt dat u geen salade mag bestellen maar dat u soep krijgt. Wat zou u daarvan vinden? De keus tussen soep en salade is niet zo essentieel, maar er blijkt wel een karaktereigenschap van de mens uit: we houden er niet van als we niet onze eigen beslissingen kunnen nemen. We hebben een hekel aan dwang. Zelfs als we belangrijke beslissingen moeten nemen, beslissingen met morele gevolgen, is het belangrijk dat we zelf kiezen. God heeft ons keuzevrijheid gegeven en Hij zal onze keuzevrijheid altijd respecteren. Hoewel we verantwoordelijk zijn voor onze keuzen (zie Leer en Verbonden 101:78) en er altijd gevolgen aan onze goede en slechte keuzen vastzitten, heeft God nooit zijn goedkeuring aan dwang gegeven. God koestert de geest van vrijheid en Hij weet dat de menselijke geest vrijheid nodig heeft om goed te kunnen dienen en in Hem te geloven. Hij verbood Adam en Eva om van de verboden vrucht te eten. Maar Hij zei ook: ‘Nochtans moogt gij voor uzelf kiezen.’ (Mozes 3:17)

Het is belangrijk dat we bij ons streven naar vrijheid de keuzevrijheid van anderen niet beperken. Zelfs als we vinden dat onze denkwijze ‘goed’ is voor een ander, mogen we niet vergeten dat iedereen recht op zijn eigen mening en overtuiging heeft.

Moeilijke keuzes

Het is goed om tolerant te zijn en niet te oordelen, waardoor het recht van iedereen wordt behouden om zelf te kiezen. Maar niets doen is ook een keuze, en geen goede. Het is ook niet goed om andere mensen, de maatschappij of politieke partijen beslissingen voor ons te laten nemen. Omdat in bijna alle films seks voor het huwelijk als volkomen acceptabel wordt voorgesteld, wil dat nog niet zeggen dat het ook acceptabel is. Ons karakter ontwikkelt en verfijnt zich als we onze keuzes baseren op wat moreel juist is. En ondanks de heersende opvatting is er wel degelijk goed en kwaad in de wereld. Waarheid is niet relatief en zonde is niet slechts het ‘waardeoordeel’ van een onwetend persoon.

Nog niet zo lang geleden heeft James E. Faust van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verteld dat hij in de Tweede Wereldoorlog in het leger zat. Hij had een sollicitatiegesprek met een toelatingscommissie ‘taaie beroepsmilitairen’. Zij vroegen hem of hij ook niet vond dat de zedelijke regels in tijden van oorlog wat minder streng mochten zijn. President Faust vroeg zich af of dat hun mening was en dacht dat hij punten kon scoren door ze gelijk te geven. Maar uiteindelijk zei hij eenvoudigweg: ‘Ik geloof niet in een dubbele moraal.’ Hij werd uiteindelijk tot de officiersopleiding toegelaten, wellicht vanwege zijn vastberadenheid om het goede te doen, ook als de omstandigheden moeilijk waren.

Aan jonge ongehuwde mormonen wordt vaak gevraagd: ‘Hoe is het toch mogelijk dat je nog nooit met iemand naar bed bent geweest?! Wil je dat niet?’ Het gaat er helemaal niet om of ik het al dan niet wil, zegt een jonge vrouw. ‘Iets alleen willen is geen handleiding voor zedelijk gedrag.’ Een ouder met jonge kinderen wil wellicht uitslapen en de kinderen aan hun lot overlaten, of zijn baan opzeggen om iets leuks te gaan doen. Een verantwoordelijke ouder kiest ervoor om offers te brengen. Er is discipline voor nodig om het goede te kiezen. Het is ironisch dat hoe gedisciplinairder we zijn en hoe rechtschapener onze keuzes zijn, hoe meer vrijheid we hebben. Zonde beperkt onze keuzes: drugs, alcohol en overspel worden al snel verslavingen die heel moeilijk te overwinnen zijn. De verslaving wordt de meester en wij de slaaf. Misbruik van vrijheid kan tot krachteloosheid leiden.

Pal staan

Omdat geschiedenisboeken terugkijken, vereenvoudigen ze soms bepaalde zaken waardoor de mensheid in de loop der tijd is verdeeld. De ene kant wordt als vooruitstrevend en rechtschapen voorgesteld, terwijl de andere kant als kortzichtige ‘slechteriken’ wordt voorgesteld. Als we over de beroering in deze tijd nadenken, is het eenvoudiger om te begrijpen hoe moeilijk het tegenwoordig kan zijn om te weten wie ‘goed’ en wie ‘slecht’ is. Het is moeilijk om pal te staan voor een dergelijke kwestie, vooral als onze overtuiging niet populair is.

Mormonen worden aangemoedigd om pal te staan voor hun overtuiging, ongeacht de algemene opinie. Dat is niet altijd gemakkelijk, populair of leuk. Als we pal staan, stellen we onszelf soms bloot aan spot, laster en zelfs mishandeling. In dergelijke situaties kunnen mensen op de Heer vertrouwen om hun geloof in stand te houden. Hij verwacht van ons dat wij in alle situaties het goede doen, en Hij zal ons met de nodige morele moed zegenen. Het is niet voldoende om de andere kant op te kijken of niets te zeggen. De andere kant op kijken kan op zichzelf al een zonde zijn. Als we pal staan voor onze overtuiging en in actie komen, gedragen we ons zoals Jezus Zich zou gedragen.

Politieke neutraliteit

Hoewel we van mening zijn dat we pal moeten staan voor morele zaken, blijven we als kerk neutraal op het gebied van partijpolitiek. Kerkleiders geven niet aan op wie mormonen moeten stemmen, ook niet als een kandidaat het niet eens is met een bepaald standpunt van de kerk. Ook geeft de kerk geen richtlijnen aan gekozen functionarissen die mormoon zijn. De kerk mag haar standpunt aan hen bekendmaken, net als aan alle andere gekozen functionarissen, maar ze erkent dat deze mannen en vrouwen hun eigen beslissingen nemen, gebaseerd op hun eigen oordeel en met het oog op de kiezers die zij vertegenwoordigen. Mormonen sluiten zich aan bij de politieke partij die het best overeenkomt met hun persoonlijke visie.