ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Woon onze eredienst bij

Alle bezoekers zijn welkom

We begrijpen ook dat u misschien wat bedenkingen hebt. Misschien maakt u zich zorgen dat u zich niet op uw gemak zult voelen, bent u bang dat u wellicht iets moet zeggen of doen waardoor u zich niet op uw gemak zult voelen. Wij hopen dat dit u wat meer gerust zal stellen.

Wat te verwachten

Wat moet ik aantrekken?

U mag fatsoenlijke kleding aantrekken waarin u zich op uw gemak voelt. Maar ter informatie: de meeste mannen dragen een kostuum of colbert en een overhemd met stropdas, en de vrouwen dragen een jurk of rok. Kinderen dragen meestal ook ‘zondagse’ kleding.

Wordt er geld van me gevraagd?

Nee. Wij hebben geen collecte en vragen niet om donaties.

Moet ik ergens aan deelnemen?

Nee. Bezoekers hoeven nergens aan deel te nemen. U kunt rustig zitten en van de dienst genieten.

Zal ik me wel op mijn gemak voelen als ik helemaal alleen ben?

Dat hopen we wel. Veel van onze leden komen iedere week alleen naar de kerk. Maar als u wilt dat iemand de eerste keer bij u komt zitten, kunt u contact opnemen met de zendelingen of de bisschop van de wijk. Zij kunnen dan iemand vinden om bij u te zitten. Het is altijd moeilijk als we ergens nieuw zijn, ongeacht de situatie. Maar in de loop der tijd leert u andere leden kennen en zult u zich meer op uw gemak voelen.

Weet iedereen dat ik een bezoeker ben en geen mormoon?

Dat hangt waarschijnlijk van de omvang van de kerkgemeente af die u bezoekt. Sommige kerkgemeentes zijn zo groot (tot wel zeshonderd leden) dat de leden misschien niet beseffen dat u op bezoek bent. Andere kerkgemeentes zijn zo klein dat iedereen elkaar goed kent en dat ze een bezoeker meteen herkennen en welkom heten.

Hoe lang duurt een kerkdienst?

Onze belangrijkste dienst voor het gezin is de avondmaalsdienst. Deze dienst vindt op zondag in de kerk plaats en duurt ongeveer een uur. U mag gerust alleen of met uw gezin komen; in vrijwel al onze kerkgemeentes zijn ook kinderen aanwezig.

Hoe ziet een avondmaalsdienst eruit?

We zingen lofzangen (er zijn zangboeken aanwezig). Leden van de kerk spreken het openingsgebed en slotgebed uit. We nemen deel aan het avondmaal (communie), wat bestaat uit gebroken brood en water, dat door priesterschapsdragers wordt gezegend en bediend aan de aanwezigen. En we luisteren naar twee of meer sprekers die meestal ook deel van de kerkgemeente uitmaken. U bent wellicht verbaasd dat we niet één pastoor of predikant hebben. We hebben wel een onbetaalde bisschop of gemeentepresident die de kerkgemeente (soms ook wel een wijk genoemd) leidt.

Zijn er nog andere bijeenkomsten op zondag?

Voor of na de avondmaalsdienst zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen bijeenkomsten die u en uw kinderen kunnen bijwonen. Als u aan die bijeenkomsten wilt deelnemen, vraag dan iemand om informatie. En als zij u niet kunnen helpen, vinden ze wel iemand anders. Gebruik de Zoekfunctie kerkgebouwen om de begintijd van het bijeenkomstenschema van drie uur en de begintijd van de avondmaalsdienst op te zoeken.

Andere bijeenkomsten op zondag

  • Zondagsschoollessen (jeugdwerk genoemd) voor kinderen van drie tot en met elf jaar.
    Er is een kinderkamer voor kinderen van anderhalf tot drie jaar.
  • Zondagsschoollessen voor tieners en volwassenen.
  • Jongevrouwenklassen voor meisjes van twaalf t/m zeventien jaar.
  • De zustershulpvereniging voor vrouwen van achttien jaar en ouder.
  • De priesterschapsvergadering voor mannen van 12 jaar en ouder.