ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Over ons

Wij geloven dat door Hem de hele mensheid eeuwig met zijn familieleden in het koninkrijk van onze hemelse Vader kan leven (Johannes 3:16). Wij geloven tevens dat we vóór onze geboorte als geest bij God woonden (Romeinen 8:16), en dat wij in het kader van zijn plan van geluk naar de aarde komen om een stoffelijk lichaam te ontvangen, te leren en vooruitgang te maken. Wij geloven dat familiebanden door het werk dat in mormoonse tempels wordt gedaan voor eeuwig bezegeld kunnen worden. Dit alles is op voorwaarde van een rechtschapen leven, overeenkomstig goddelijke aanwijzingen bij monde van profeten, en op voorwaarde van bekering als we iets fout hebben gedaan. Het is de zending van de kerk om ons te helpen de moeilijkheden van het leven tegemoet te treden om de stoffelijke en geestelijke zegeningen te verdienen die God voor ons in gedachten heeft.

De kerk

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de officiële naam van de godsdienst die vaak de mormoonse kerk wordt genoemd. De kerk is op 6 april 1830 gesticht door Joseph Smith, de eerste president van de kerk. Wij geloven dat hij door God als profeet in de deze tijd is geroepen, net zoals Mozes en Abraham in bijbelse tijden. Joseph Smith zag God en Jezus Christus in een visioen toen hij in gebed vroeg bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Zij riepen hem om de kerk te herstellen die Christus tijdens zijn leven had gesticht, en daarmee de juiste organisatie en het juiste priesterschapsgezag die kort na de dood van de Heiland verloren waren geraakt.

Van de oorspronkelijke zes leden in 1830 is de Kerk van Jezus Christus uitgegroeid tot een ledental van ruim veertien miljoen op zes continenten. Na de dood van Joseph Smith hebben profeten in een ononderbroken keten van opvolging de kerk geleid, er altijd naar strevend om de leden groter begrip en grotere liefde voor het evangelie van Jezus Christus bij te brengen.

Mormon.org

Deze site is er om onze kerk aan de wereld voor te stellen. Op deze pagina’s hopen wij uw vragen te beantwoorden, juiste informatie te verschaffen en manieren te bieden waarop u meer over ons te weten kunt komen. Op de pagina ‘ Onze leden ’ maken onze lezers kennis met mormonen die zelf vertellen hoe het evangelie van Jezus Christus hen tot zegen is. ‘ Onze waarden ’ besteedt aandacht aan enkele culturele prioriteiten van mormonen, zoals sterke gezinsbanden, dienstbaarheid en goed burgerschap. En we leggen fundamentele punten van ons geloof uit in de sectie ‘ Ons geloof ’. We hopen dat deze site een goed begin zal maken aan uw onderzoek naar ons geloof. Wilt u daarna nog meer weten, dan kunt u bezoek aanvragen van zendelingen en kunt u onze kerkdiensten bijwonen.

De kerk heeft veel verschillende websites. Dit zijn enkele van de meest gebruikte:

  • LDS.org — vooral gericht op kerkleden. Er staan boodschappen van kerkleiders op, pagina’s voor webgroepen van plaatselijke leden, en informatie voor hen die het evangelie bestuderen of lessen voorbereiden.
  • Newsroom.LDS.org —bevat nieuwsartikelen en statistische gegevens aangaande de kerk.
  • Familysearch.org — de grootste genealogische organisatie in de wereld, verschaft gegevens en diensten aan allen die interesse hebben in familiehistorisch onderzoek.