Hensikten med en Frelser

VI OPPLEVER ALLE PRØVELSER OG HJERTESORG

Vanskeligheter er en del av livet. Det er noe vi alle opplever. Men disse vanskelige stundene har en hensikt.VI GJØR FEIL FORDI VI ER DØDELIGE MENNESKER

Vi er her for å lære. Og det å gjøre feil er en del av læringsprosessen. Men vi kan vokse av våre erfaringer.TIL TROSS FOR VÅRE BESTE ANSTRENGELSER, ER DET AVSTAND MELLOM OSS OG GUD

Denne avstanden skapes når vi trekker oss bort fra ham. Noen ganger gjør vi dette bevisst ved å velge å være ulydige mot Gud. Andre ganger gjør vi det ubevisst. Denne avstanden gjør oss ulykkelige.VI TRENGER HJELP

Vi klarer ikke å gjøre alt på egen hånd. Vi trenger en som kan se det store bildet når vi ikke klarer det selv. En hvis motiver er rene. En alliert. En venn. En Talsmann.EN SOM FORSTÅR NØYAKTIG HVA VI OPPLEVER

Kan du egentlig si at du noensinne har møtt noen som vet nøyaktig hvordan du har det? En som kan sette seg fullkomment inn i din opplevelse? Det finnes én som virkelig vet hva du opplever, fordi han har opplevd det.VI TRENGER EN SOM KAN HJELPE OSS Å RETTE OPP I FEIL OG HELBREDE VÅRE SÅR

Det finnes én som kan helbrede alle sår og rette opp i alle feil. Ingen smerte eller anger trenger å vare evig.DENNE PERSONEN KAN SLÅ BRO OVER KLØFTEN MELLOM OSS OG GUD

Hvis vi har distansert oss fra det som ville gjøre oss lykkelige, kan vi finne håp i vissheten om at det finnes en vei tilbake. Fremtiden er ikke fastsatt. Vi har en venn som kan bringe oss tilbake til Gud, og kompensere for alt vi ikke klarer selv.DENNE PERSONEN ER EN FRELSER. DENNE FRELSEREN ER JESUS KRISTUS

Han ble født for lenge siden, i en liten by. Han ble født for å reparere knuste hjerter og for å styrke oss der vi er svake. Han ble født for å fri oss fra våre byrder og gjenforene oss med Gud Faderen. Fordi Kristus ble født, kan vi bli født på ny. For #EnFrelserErFødt oss.HVORDAN KAN VI DRA NYTTE AV DET FRELSEREN TILBYR OSS NÅ?

Jesus Kristus ble født og ga sitt liv for at hver enkelt skulle få anledning til å bestemme sin egen fremtid. Han led så vi kunne velge å ikke lide. Så vi kunne velge riktig fremfor galt, så vi kunne velge å forandre oss hvis vi oppdager at vi går i feil retning. Vi kan gjøre mest mulig ut av denne gaven ved å velge å følge ham. Ved å ta imot hans nåde gjennom omvendelse. Ved å velge dette, velger vi lykke.HVA BETYR DET Å FØLGE KRISTUS I DAG?

Vi velger å følge Jesus Kristus ved å lytte til hans ord, ved å følge hans eksempel. Han har gitt oss veiledere som viser oss hvordan vi kan leve best mulig, et liv fylt med glede og mening.