#Halleluja for. . .

Gleden ved nytt liv gjennom Jesu Kristi offer må ikke uttrykkes bare gjennom ord. Denne serien med animerte GIF-er illustrerer hva som er mulig i vårt liv på grunn av Jesus Kristus.

Halleluja for nytt liv

2 Korinterbrev 5:17 - Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

last ned Vis alt