Finn nytt liv.

Halleluja– hebraisk for “Pris Herren.” Men hva betyr det egentlig? Når vi feirer Jesu Kristi oppstandelse denne påsken, oppdag hvordan dette uttrykket av glede, håp og kjærlighet fra fordums tid er en passende oppsummering av Kristi uforlignelige misjon - og Hans løfte om nytt liv til oss alle.