Påskeuken

Den siste uken i Frelserens liv endret verden for alltid. Finn ut hvordan hendelsene fra hver av dagene kan hjelpe oss å verdsette hans mirakuløse misjon.
 • Jesus Kristus rir seirende inn i Jerusalem, hans tilhengere legger ærbødig ned kapper og palmeblad i hans vei. Det er ikke første gang han har kommet inn i byen. Hans tre år lange tjeneste tok ham over hele Det hellige land, hvor han forkynte, utførte mirakler og spredte evangeliets lys. Men denne gangen forbereder Jesus seg til å utføre det viktigste miraklet av alle.

  Som alt annet han gjorde oppfylte Jesu Kristi inntog en profeti. Hans ankomst i Jerusalem er et mektig bevis på at Gud holder sine løfter til sine barn. Vår himmelske Fader beredte en måte vi kunne overvinne synd og død på – gjennom hans sønn, Jesus Kristus.

 • Etter å ha kommet inn i Jerusalem er en av de første tingene Jesus Kristus gjør å gå til templet. Der, i sin Faders hus, ser Jesus forskjellige handelsmenn som kjøper og selger til dem som går forbi. Han befaler dem, med umiskjennelig myndighet, å dra.

  Rensingen av templet i Jerusalem var en modig handling. Vi kan få mot ved å vite at Jesus Kristus gjorde det han visste var riktig, selv om det ikke var populært. Når vi følger ham får vi styrke til å gjøre det samme.

 • Jesu nærvær i Jerusalem gikk ikke upåaktet hen av myndighetene. Siden de ser på Jesus som en trussel forsøker de å vanære ham. På Tempelhøyden spør de ut Jesus i håp om å finne noe de kan bruke mot ham. Men Jesu inspirerte svar avslører ingen forbrytelse, og fiendene hans vanærer kun seg selv.

  Til tross for betydelig motstand går Jesu Kristi verk fremover. På grunn av hans store kjærlighet til oss trenger vi ikke å stå overfor livets hindre alene. Når vi søker hans hjelp kan vi overvinne selv de største utfordringer.

 • Hva som hendte på onsdag er ukjent. Men istedenfor å fokusere på hvor Jesus var, kan vi fokusere på hva Jesus forkynte under sin tjenestegjerning.

  Jesus var Mesterlæreren. Ved å åpne vårt hjerte til ham kan vi finne svar på livets viktigste spørsmål. For å gjøre det må vi først være som hans disipler var – ydmyke og oppriktige.

 • Jesus feirer påske sammen med sine apostler under det som ofte kalles det siste måltid. Han uttrykker sin kjærlighet til dem, både gjennom sine ord og handlinger. Deretter går de til en stille hage som kalles Getsemane. Men det som så skjer må Jesus utholde alene. Han ber og blir overveldet av en ufattelig pine. Dette er begynnelsen på fullbyrdelsen av Jesu Kristi hellige misjon. Han påtar seg verdens synder.

  Selv om hans liv var fullkomment, betalte Jesus Kristus prisen for alle våre synder. Det var et offer bare han kunne gi, og han gjorde det villig – for deg, for oss alle.

 • I de tidlige morgentimer blir Jesus forrådt og overgitt til de lokale myndighetene. Etter en rekke ensidige rettssaker blir han dømt til døden ved korsfestelse. Han dør på korset den ettermiddagen, med disiplene og anklagerne til stede som vitner.

  Fordi Jesus Kristus opplevde en slik dyp lidelse har han fullkommen medfølelse for oss når vi har smerte, enten den er fysisk eller åndelig. Fordi han overvant døden for å leve igjen har han kraft til å hjelpe oss å heve oss over utfordringene i livet vårt, uansett hvor mørke og vanskelige de kan virke.

 • Kvelden før hadde Jesu Kristi legeme blitt lagt i graven. Skriftene forteller ikke mye om dagen etter hans korsfestelse.

  Dette var sannsynligvis en dag for dyp ettertanke for hans etterfølgere og deres familier. På samme måte inviteres du og din familie til å ta dere tid til å virkelig tenke over hva Jesus Kristus gjennomgikk og hvorfor han var villig til å gjøre det.

 • Tidlig om morgenen kommer Maria Magdalena, en venn og etterfølger av Jesus, til graven for å stelle Jesu Kristi legeme. Til sin forbauselse finner hun graven tom. Men hun er ikke alene. En mann snakker til henne, en gartner antar hun. Men så uttaler han hennes navn, “Maria.” Og hun ser. Han er Jesus. Kristus lever.

  Jesus Kristus overvant døden og sto opp fra de døde, og fordi han lever vil vi alle leve igjen. Fordi han lever, ikke bare på den tredje dag, men i dag, hver dag, kan vi finne ham.