ComeuntoChrist.org Hele verden

Guds
bud

Guddommelig veiledning

Husker du hvordan foreldrene våre lærte oss regler da vi var unge? Regler som å ikke leke i gaten eller ikke leke med fyrstikker. Husker du at reglene noen ganger virket som en byrde, som om foreldrene våre måtte ha funnet på dem for å hindre oss i å gjøre det vi virkelig ønsket å gjøre – det vi trodde ville gjøre oss lykkelige? Når vi vokser opp, lærer vi hvor viktige disse reglene er, at vi kunne ha blitt alvorlig skadet eller drept hvis vi ikke hadde adlydt.

Akkurat som foreldrene våre når vi vokser opp, gir Gud oss bud for å hjelpe oss å fokusere på det som er viktigst, og å holde oss trygge. All veiledning fra ham er ment å beskytte oss, hjelpe oss å holde oss nær til ham og, til slutt, gi oss mer frihet og lykke.

Ordet “bud" kan lett få oss til å tenke på de ti bud – en liste over “du skal ikke" – men Gud forteller oss ikke bare hva vi ikke skulle gjøre, men også hva vi skulle gjøre. Hans største håp er vår evige lykke, så vi kan være sikre på at hans bud ikke er restriktive regler, men guddommelig veiledning som er ment å beskytte oss mot skade og lede oss til bedre måter å leve på.

De to store bud

Vår lydighet mot Guds bud kommer av vårt ønske om å vise vår kjærlighet til ham, til våre medmennesker og til oss selv. Mens Jesus Kristus var på jorden, spurte en mann ham: “Hvilket bud er det største i loven?" Jesus svarte:

Jesus Kristus lærer oss med disse få linjene at det sentrale i alle disse “du skal og du skal ikke" er et fokus på å elske Gud og elske menneskene rundt oss. Når vi tenker på de bud som er oppført nedenfor, hjelper det å overveie hvordan hvert av dem henger sammen med disse to grunnleggende budene.

Be ofte

Hvem som helst kan be, hvor som helst og når som helst. Enten vi kneler, sitter eller står, ber høyt eller stille, ber i grupper eller for oss selv, vil Gud høre og svare oss. Bønn er så lett og så enkelt at vi kanskje ikke forstår hvilket privilegium det er. Det er en direkte kommunikasjonslinje med vår himmelske Fader, som ønsker å hjelpe oss med alle våre problemer og spørsmål. Selv om han kanskje ikke alltid svarer med en gang eller på en måte vi forventer, tror vi på Skriftene når de sier: “Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere" (Matteus 7:7).

Vi er befalt å be ofte, for jo mer vi snakker med Gud, desto mer mottakelige vil vi være for hans veiledning gjennom utfordringene vi møter. Dette er et eksempel på hvordan budets velsignelser langt overgår innsatsen det krever.

Studer Skriftene

De fleste hellige skrifter ble skrevet for mer enn tusen år siden, så det kan være vanskelig å forestille seg hvordan det å lese dem kan hjelpe oss her og nå. Men ettersom Guds visdom er tidløs, kan vi lese i Skriftene og anvende deres lærdommer på vårt eget liv. Kanskje får vi en forfremmelse på jobben som vi er begeistret over, men også nervøse for at vi ikke vil være i stand til å takle. Dette kan virke som en uro som er rent verdslig – en som vi ikke vil kunne få hjelp fra Skriftene med – men beretningen om da Gud kalte Enok til å profetere, kan hjelpe oss å takle vår frykt. Når Gud har bedt ham om å befale de ugudelige menneskene rundt seg å omvende seg, spør Enok ydmykt: “Hvorfor har jeg funnet nåde for dine øyne, for jeg er bare en gutt… og jeg er tung i tale, hvorfor er jeg din tjener?" Herren beroliger Enok og sier: Moses 6:31-32

Enok gjør det Herren har befalt, og blir en veltalende profet som hjelper sitt folk å forandre sitt hjerte. Hans prøvelse lærer oss at Gud vil hjelpe oss å utvikle evnen til å gjøre ting vi ikke visste vi kunne, så lenge vi anvender vår tro på ham.

Befalingen om å studere Skriftene er omtrent som befalingen om å be ofte. Gud ønsker at vi skal lese hans ord fordi de hjelper oss å vite hans vilje, og det er alltid i vår egen interesse å følge Guds vilje. Skriftene inneholder det som Gud har åpenbart til sine barn gjennom profeter.

Hold sabbatsdagen hellig

I vår tid har søndag begynt å føles som en helt vanlig dag. Mange av oss må jobbe, og så prøver vi å få gjort alt det andre som vi ikke fikk gjort på lørdag. Det virker som om helgen er travlere enn resten av uken. Men søndag, eller sabbaten, er en tid for å tilbe Gud og gi oss hvile fra våre daglige plikter. Etter å ha skapt jorden på seks dager, satte Gud den syvende til side som en dag for hvile og erindring. På søndag kan vi tilbringe tid med venner og familie, besøke syke eller ensomme, bruke mer tid på å studere Skriftene og gå i kirken. I kirken synger vi, ber vi og snakker om evangeliet med andre medlemmer av forsamlingen, og vi tar også nadverden til minne om Frelseren. I kirken deltar mormonene i nadverden ved å spise brød og drikke vann som er klargjort for å symbolisere Jesu Kristi legeme og blod. Vi kan bruke denne tiden til å grunne på hvordan Jesus Kristus kan hjelpe oss, og tenke på hvordan vi bedre kan holde paktene vi har inngått med ham.

Foruten å gi oss en pause fra arbeidsukens stress, viser det å holde sabbaten hellig respekt for Gud og minner oss på å roe ned vårt travle liv for å takke vår Skaper. Søndag er en dag å se frem til, en dag da vi får nyte de tingene som virkelig betyr noe.

Dåp og bekreftelse

En av hensiktene med dåpen er symbolsk å vaske bort våre synder, men til og med Jesus Kristus, som levde et fullkomment liv, ble døpt. Jesus ble døpt fordi det er en befaling, og han ønsket å sette et fullkomment eksempel på lydighet mot vår himmelske Faders guddommelige veiledning.

Ordinansene dåp og bekreftelse er en måte for oss å vise at vi er villige til å påta oss Jesu Kristi navn, noe som innebærer å bli kristne og gjøre vårt beste for alltid å leve deretter. Først blir vi døpt ved å bli senket under vann og løftet opp igjen av en person som har myndighet fra Gud til å gjøre det. Denne handlingen symboliserer Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse, og den symboliserer også slutten på vårt gamle liv og starten på et nytt liv som hans disipler. Når vi blir døpt, legger en person med myndighet hendene på vårt hode, gir oss retten til å motta Den hellige ånd og bekrefter oss som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Følg profeten

Har du noensinne hørt én person fortelle én side av en historie, og så hørt en annen person fortelle den andre siden, og begge versjoner høres sanne ut? Med så mange mennesker og oppfatninger som konkurrerer om vår oppmerksomhet, hvordan kan vi avgjøre hva vi skal tro på? For å hjelpe oss å vite hans vilje – for å hjelpe oss å finne ut hva som er sant – kaller Gud profeter og apostler til å virke som hans talsmenn. En profet er en trofast og rettskaffen mann kalt av Gud til å være hans representant på jorden. Apostler er profeter utvalgt av Gud til å være spesielle vitner om Jesus Kristus og hans guddommelighet. For å kunne tale for Gud, må profetene og apostlene ha det prestedømme, eller den guddommelig myndighet, som er nødvendig for slikt et hellig ansvar.

Gud har kalt profeter gjennom hele historien. I Bibelen leser vi om profeter som Adam, Abraham, Moses, Paulus og mange andre. Vi tror at Gud også har kalt profeter til å lede oss i dag. Joseph Smith var den første profeten som ble kalt i den nåværende evangelieutdeling, eller generasjon, og siden den gang har det hele tiden vært en profet på jorden. Mannen som er kalt til å tale for Gud og lede hans kirke i dag, heter Russell M. Nelson.

Ved å be oss om å følge profetene, ber Gud oss egentlig om å holde oss nær til ham, akkurat som når han ber oss om å be ofte og lese i Skriftene. Å lytte til profetene hjelper oss å lære eller lære på nytt hva vi må gjøre for å ta imot Jesu Kristi forsoning og bli verdige til alle velsignelsene som Gud ønsker å gi oss. Gud lover at de som følger profetene, “er arvinger til Guds rike" (Mosiah 15:11).

Adlyd de ti bud

Da Moses ledet Israels barn ut av fangenskap, gikk han til toppen av Sinai-fjellet og talte med Gud. Da Moses kom ned fra fjellet, hadde han ti bud som Herren hadde åpenbart for ham, inngravert på steintavler. Vi følger disse budene i dag, flere tusen år senere.

Etterlev kyskhetsloven

Formeringsevnen er en hellig del av Guds plan. Det er et uttrykk for kjærlighet, og gjør mann og hustru i stand til å skape liv. Gud har befalt at denne evnen og det privilegium som et seksuelt forhold er, utelukkende skal forekomme mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet. Dette budet kalles kyskhetsloven. Det krever seksuell avholdenhet før ekteskapet og fullstendig troskap og lojalitet til vår ektefelle når vi er gift. Gud forventer at vi skal holde våre tanker rene og være sømmelige i påkledning, tale og handlinger (Matteus 5:27-28).  Vi må også unngå å se pornografi og ha homoseksuelle forhold.

Vi forstår at prinsippene i kyskhetsloven skiller Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ut fra andre og kan virke strenge for resten av verden, men store velsignelser i form av fred, selvrespekt og selvkontroll kommer ved å adlyde dette budet.

Etterlev Visdomsordet

Hva vi inntar og ikke inntar, er noen av de mest synlige tegnene på vår tro, og kommer av vår tro på at vår kropp er en dyrebar gave fra Gud. Vi tror han har gitt oss veiledning om hvordan vi best kan ta vare på den. Han åpenbarte en helselov som kalles Visdomsordet, til Joseph Smith i 1833. Visdomsordet forbyr drikking av alkohol, kaffe og te og bruk av tobakk. Det er også underforstått at vi ikke bruker ulovlige stoffer eller misbruker reseptbelagte medisiner.

Visdomsordet oppfordrer oss også til å spise rikelig med frukt og grønnsaker i sin årstid, rikelig med korn og en moderat mengde kjøtt. Det minner oss på å spise disse tingene “med måte og med takksigelse" (Lære og pakter 89:11). Foruten denne klare veiledningen, lærer Kirken oss generelt å leve et sunt liv ved å få nok søvn, trene regelmessig og unngå ekstreme dietter. Visdomsordet viser oss at Gud er opptatt av vår fysiske helse, så vel som vår åndelige helse. Ved å fraråde bruk av det som kan være vanedannende, understreker det hvor viktig vår frie vilje er. Når vi er avhengige av noe, for eksempel å røyke eller drikke – og dette gjelder også enhver annen vanedannende adferd – blir vi slave av dette. Vi får mindre evne til å ta egne avgjørelser og styre vårt eget liv.

Ettersom hensikten med å komme til jorden er å lære og vokse ved å ta våre egne avgjørelser, kan vi forstå hvorfor Gud ber oss å holde oss unna det som kan hindre vår frie vilje. Når vi holder Visdomsordet, lover Gud oss ikke bare bedre helse, men også “visdom og kunnskapens store skatter" (Lære og pakter 89:19). Etterlevelse av Visdomsordet er en nøkkel til å hjelpe oss å motta veiledning fra Guds ånd.

Hold tiendeloven

Ved å gi tilbake en del av det Herren velsigner oss med, bidrar vi til hans verk på jorden. Å betale tiende betyr å gi en tiendedel av vår inntekt til Kirken, som brukes til Guds verk her på jorden. Noen synes det høres vanskelig ut, men det er det ikke – det er en velsignelse. Siden oldtiden har Gud bedt sitt folk om å holde tiendeloven.

Ti prosent av vår inntekt kan virke mye, særlig for mange av oss som allerede føler at vi lever på kanten av budsjettet. Men hvis vi holder tiendeloven, lover Gud å “åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål" (Malaki 3:10).

En velsignelse kan komme i mange former. Noen ganger blir vi ganske enkelt velsignet med å kunne klare mer med mindre, med å finne måter å spare penger på som ikke går ut over vår lykke. Den enkle handlingen å ta ti prosent av lønningen får oss ofte til å budsjettere de resterende 90 prosenten mer omhyggelig, og å følge et budsjett får alltid pengene til å vare lengre. Uansett hvilken form velsignelsen kommer i, minner tiendebetaling oss på at det som hører Gud til, varer lenger enn det som er av verden. Det hjelper oss også å huske på at alt vi har, kommer fra Gud, og vi kan vise vår takknemlighet til ham ved å gi en liten del tilbake.

Etterlev fasteloven

En gang i måneden ber Gud oss om å faste, eller avstå fra mat og drikke over to måltider. Hvis det er problemer med helse eller alder (for eksempel de aller yngste) kan fasten tilpasses til individuelle omstendigheter. Men faste uten bønn, sier noen, er bare å gå sulten. Vi velger et konkret behov eller spørsmål vi har, og ber om hjelp når vi faster. Moses, David, Ester, Jesus og mange andre fastet for å komme nærmere Gud og bli mer mottakelige for hans veiledning. Vi oppdager at når vi faster og ber i tro, blir vi mer ydmyke og mer i stand til å føle Guds kjærlighet og forstå hans vilje. Faste viser også at vi er villige og i stand til å kontrollere våre fysiske ønsker, noe som kan hjelpe oss når andre prøvelser krever den slags styrke.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige setter av den første søndagen hver måned som en tid da medlemmene blir bedt om å faste. Vi oppfordres til å gi et fasteoffer disse dagene, som er et økonomisk bidrag (som minst tilsvarer verdien av de to måltidene) som går til å hjelpe de fattige som trenger mat eller husrom. På denne måten minner fasteloven oss ikke bare på at Gud er vår Fader i himmelen som vil svare hver gang vi kaller på ham, men også at menneskene rundt oss er våre brødre og søstre, og at

Adlyd og respekter loven

Vi tror på å adlyde lovene i landet der vi bor (12. trosartikkel). Mormoner blir rådet til å være gode samfunnsborgere, til å delta i offentlig forvaltning og den politiske prosessen, samt å styrke vårt lokalsamfunn som aktive, engasjerte borgere.

Intelligent lydighet

Gud ønsker ikke at vi skal følge hans guddommelige veiledning blindt eller av frykt for straff. Han ønsker at vi utøver intelligent lydighet av vår egen frie vilje. Vi trenger å få vårt eget vitnesbyrd om, eller tro på, at budene virkelig kommer fra ham og hjelper oss å leve lykkeligere. For å motta dette vitnesbyrdet, må vi anvende tro. Vi må ha et oppriktig ønske, og vi må være villige til å utføre arbeidet som er nødvendig for å få vite disse tingene.
I Mormons bok gir vår himmelske Fader følgende løfte:

Vi kan vite selv at disse tingene er sanne. Når vi vet at noe er sant, vil vi ønske å leve deretter resten av livet. Budene vil ikke føles som vilkårlige regler fra en Gud som er uengasjert. De vil føles som guddommelig veiledning som hjelper oss å navigere gjennom forvirringen som råder i vårt liv på jorden. Vi vil se fordelene ved å følge denne veiledningen i vårt daglige liv, og vi vil få en sterkere følelse av fred og åndelighet.