ComeuntoChrist.org Hele verden

Vi kan styrke familien

Familien står sentralt i Guds plan

Det er ingen overdrivelse å si at man har en stor fordel i livet hvis man kommer fra et kjærlig og oppmuntrende hjem. Mange gjør det bra selv om de kommer fra mindre enn ideelle familiesituasjoner, men når våre grunnleggende behov er dekket, når vi vet at mor og far elsker oss, og når vi lærer livets lærdommer hjemme, blir alle hverdagens utfordringer så mye lettere å takle. Som voksen ønsker du sannsynligvis et lykkelig hjem for familien din.

Dette er ingen tilfeldighet. Gud organiserer oss i familier slik at vi kan vokse i lykke og sikkerhet, og slik at vi kan lære å elske andre uselvisk – nøkkelen til sann glede. Familien er det beste stedet å lære å elske andre slik vår himmelske Fader elsker hver enkelt av oss.

Guds kirke er til for å hjelpe familier å oppnå evige velsignelser. Vi tror den største velsignelsen han gir oss, er muligheten til å vende tilbake til ham i himmelen, sammen med vår familie. Vi følger vår himmelske Faders vilje fordi det er slik vi gjør oss fortjent til denne velsignelsen.

Vi tilhører alle Guds familie

Når vi kaller et annet medlem av Kirken for “bror" Lee eller “søster" Brown, mener vi det virkelig. Vi tror at vi alle – også de som ikke er medlem av Kirken – bokstavelig talt er en sønn eller datter av vår himmelske Fader (Hebreerne 12:9), og derfor våre himmelske søsken. Vi ble elsket og undervist av vår himmelske Fader som en del av en evig familie før vi kom til jorden. Vi deler med andre ord et kjærlighetsbånd som overgår dette livet. Tenk etter: Hvis du virkelig betraktet din nabo eller medarbeider som din bror eller søster, ville du behandlet ham eller henne annerledes? På samme måte kan det å vite at din familie på jorden har evig betydning, kanskje hjelpe deg å behandle dem bedre.

Familien kommer først

Vi er kanskje blant de heldige som vokste opp i en lykkelig og trygg familie med to kjærlige foreldre. Kanskje ble vi det ikke, og oppveksten ble vanskelig uten den kjærlighet og støtte vi higet etter. Som voksen ønsker du sannsynligvis et lykkelig hjem for familien din. Å leve fredelig i en familie er ikke alltid lett, men i Guds gjenopprettede kirke er ekteskapet og familien den viktigste samfunnsenhet både nå og i evigheten.

Personer som har opplevd en katastrofe, sier aldri: “Alt jeg tenkte på under jordskjelvet, var bankkontoen min." De sier nesten alltid: “Alt jeg tenkte på, var min hustru og mine barn." Det burde ikke trenges en katastrofe før vi kan skjønne dette. Men altfor ofte lar vi det å tjene penger, jakte på fornøyelser eller til og med behovene til andre utenfor familien avlede vår oppmerksomhet. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kommer familien først.

Nøkler til en lykkelig familie på jorden

Lykke i familien vil mest sannsynlig oppnås når den er grunnlagt på Jesu læresetninger. Det innebærer å være uselvisk, ærlig, lojal, kjærlig og en rekke andre dyder, for ikke å nevne stor innsats. En kjærlig og lykkelig familie oppstår ikke ved en tilfeldighet.

La oss tenke tilbake på vår egen familie. Det var gode stunder og mindre gode stunder. Hva var de beste stundene? Det var mest sannsynlig når vi følte oss elsket. Når pappa gråt fordi vi var syke. Når vi så mor og far le og smile, og kunne se hvor høyt de elsket hverandre. Når min søster ga meg en high five for å ha scoret mål, eller omvendt. Da jeg knuste et vindu, og mor og far tilga meg istedenfor å kjefte på meg. Da bilen skled av veien i en snøstorm og familien måtte gå mange kilometer for å få hjelp. Vi holdt hverandre i hendene og sang for å få tiden til å gå. Familien hjalp til med å grave en annen ut av snøen. Familien min led seg gjennom skolemusikalen min, selv om jeg bare var scenearbeider. Kanskje familien holdt bønn, sang eller gikk i kirken sammen. Vi kan gjenskape disse gode stundene i dag i vår egen familie og vårt eget ekteskap. Hvis familien ikke hadde så mange slike gode stunder da vi var unge, kan vi gjøre ting annerledes nå.

Familier forbereder oss til evig liv

Tenk på hvilke roller vi spiller, eller vil spille, i vår familie, og alt ansvaret som følger med hver av dem. En mor, far eller ektefelle, en bror eller søster – til og med små barn har mye å gjøre. Innsatsen vi legger i å styrke familien, er det vanskeligste og mest betydningsfulle arbeid noen av oss vil utføre på jorden. Å bevare et fredelig hjem og sette andres behov først har en foredlende virkning på oss, og det er ingen tilfeldighet at disse tingene noen ganger kan være krevende. Gud ønsket at vi skulle bli prøvet slik at vi kunne vokse og beherske ferdigheter vi ikke ville lære på noen annen måte – ferdigheter som tålmodighet og uselviskhet, som vil hjelpe oss å bli mer lik Gud og forberede oss til å leve sammen med vår familie i all evighet.

Vi skulle ikke miste motet. Uansett hvor hardt vi prøver, vil ikke vårt ekteskap og hjem bli fullkomment. Men hvis vi bygger dem rundt Kristi prinsipper, herunder tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunn moro, kan hjemmet være et sted for tilflukt, fred og stor glede.

Ekteskap skapt i himmelen

De fleste betrakter et ekteskap skapt i himmelen som et sjeldent unntak hvor begge parter er dypt forelsket og passer svært godt sammen. Vi vil påstå at alle våre ekteskap er skapt i himmelen. Når en mann og kvinne kommer inn i et av våre hellige templer for å bli viet, inngår de en pakt (eller de lover) at de vil være sammen for evig – på jorden og i himmelen etter døden, hvis de er trofaste mot hverandre og sine løfter til Herren. Et tempelekteskap har ikke ord og uttrykk som “inntil døden skiller dere ad" eller “så lenge dere lever". Hvis vi holder disse løftene, blir våre barn også en del av dette himmelske løftet – beseglet til oss for evig.