ComeuntoChrist.org Hele verden

Guds frelsesplan

“Hvor kommer jeg fra, og hvorfor?"

Livet begynte ikke ved fødselen, og det vil ikke slutte ved døden. Før du kom til jorden, levde din ånd sammen med vår himmelske Fader som skapte deg. Du kjente ham, og han kjente og elsket deg. Det var en lykkelig tid da du ble undervist om Guds plan for lykke og veien til sann glede. Men akkurat slik de fleste av oss forlater vårt hjem og våre foreldre når vi blir voksne, visste Gud at du trengte å gjøre det samme. Han visste at du ikke kunne ha fremgang med mindre du reiste bort en stund. Så han lot deg komme til jorden for å oppleve glede – så vel som smerte – i et fysisk legeme.

Én ting som gjør livet så vanskelig noen ganger, er at vi er utenfor Guds fysiske nærhet. Ikke bare det, men vi kan ikke huske vårt førjordiske liv, noe som innebærer at vi må leve ved tro istedenfor å ha sett alt. Gud sa ikke at det ville bli lett, men han lovet at hans Ånd ville være der når vi trengte ham. Selv om det føles sånn noen ganger, er vi ikke alene på reisen.

Guds plan for deg

Det betyr ikke at han forventer at du skal være fullkommen. Han vet at du ikke vil være det. Men han forventer at du prøver etter beste evne å bli mer lik ham, og at du lærer og vokser av dine feil mens du er her på jorden. Hver gang du gjør et dårlig valg med smertefulle konsekvenser, fører denne beslutningen til elendighet – noen ganger øyeblikkelig, og noen ganger mye senere. På samme måte fører gode valg til slutt til lykke, og hjelper deg å bli mer lik vår himmelske Fader.

Motta vårt fysiske legeme

Akkurat slik Gud skapte jorden som et sted hvor du kunne leve og få erfaring, skapte han deg. Han ga deg et legeme av kjøtt og blod i likhet med hans eget herliggjorte legeme. I Det gamle testamente sa Gud: “La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse" (1 Mosebok 1:26). Jakob erklærte at han hadde sett Gud “åsyn til åsyn" (1 Mosebok 32:30). Moses snakket også med Gud “ansikt til ansikt, som når en mann taler med sin neste" (2 Mosebok 33:11). I Det nye testamente, da den oppstandne Kristus viste seg for sine apostler, sa han til dem: “Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har" (Lukas 24:39).

Adam og Eva ga oss gaven å kunne velge

Som Guds første barn på jorden levde Adam og Eva i sitt hageparadis. De følte ingen sorg eller smerte, noe som kan virke hyggelig, men uten dette kunne de heller ikke virkelig føle glede. De kunne ikke huske sitt førjordiske liv. Hvis de ikke hadde spist den forbudte frukten, ville de ha levd slik for evig og aldri fått barn. Menneskeheten ville aldri ha blitt født eller verden befolket.

Som vi vet, falt Adam og Eva for Satans fristelser til å spise av frukten og var ulydige mot Gud, som hadde befalt dem å ikke spise av treet til kunnskap om godt og ondt. Konsekvensen ble at de ble adskilt fra Guds nærhet både fysisk og åndelig – en hendelse vi kaller fallet. De ble dødelige – akkurat som vi er – underlagt synd, sykdom og alle slags lidelser, og til slutt døden. Men dette var ikke bare ille, ettersom de nå også kunne føle stor glede. “Adam falt for at mennesket kunne bli til, og mennesket er til for å kunne ha glede." (2 Nephi 2:25) Men ettersom de var lydige mot Jesu Kristi evangelium, var Adam og Eva i stand til å motta Guds inspirasjon, åpenbaring og til og med besøk av himmelske sendebud.

Da de hadde forlatt hagen, var de i stand til å utvikle seg og lære å bli mer lik vår himmelske Fader. I tillegg kunne de få barn, noe som innebar at resten av Guds åndebarn (alle oss) kunne komme til jorden, oppleve å ha et fysisk legeme og bli prøvet ved våre daglige valg. Slik det var for Adam og Eva, får for alle våre valg konsekvenser, gode eller dårlige. Varig lykke og fremgang kommer av å velge å gjøre det Gud ønsker at vi skal gjøre. Nøkkelordet er “velge". Generelt sett griper ikke Gud inn og hindrer oss i å gjøre de dårlige valgene Satan frister oss til å gjøre. Han vil imidlertid tilby sin kjærlighet, sin guddommelige veiledning og sine advarsler når vi åpner vårt hjerte for ham.

Hemmeligheten bak lykke

Vi går ofte i fellen å tro at en ny bil, forfremmelse på jobben, skjønnhetspleie eller en eller annen grad av berømmelse vil gjøre oss lykkelige. Og ofte gjør de det – en stund. Men det varer aldri, fordi rikdom, makt, skjønnhet og berømmelse ganske enkelt ikke gir varig lykke, uansett hvor sterkt vi skulle ønske at de ville det. I stedet kommer sann lykke av å følge Kristi eksempel og utvikle Gud-lignende egenskaper som godhet, kjærlighet, rettferdighet og barmhjertighet.  Det kommer av å tjene andre og hjelpe dem å følge Jesu Kristi eksempel og læresetninger. Det kommer ved å overvinne fysiske lyster og isteden følge Åndens tilskyndelser. Det kommer av å arbeide hardt og ha en sunn livsførsel, venner, familie og personlige oppnåelser. Uansett hva du har eller ikke har i dette liv, vil din dypeste og mest varige lykke komme av å kjenne Guds plan og følge den.

Når det skjer vonde ting

Vi blir syke. Våre nærmeste dør. Vi mister jobben eller hjemmet. Ektefellen er utro. Det er ikke rart at man spør hvorfor Gud lar oss lide så mye. Vit at selv om Gud ikke finner noen glede i dine lidelser, kan dine vanskeligheter, uansett hva årsaken er, bringe deg nærmere ham og gjøre deg sterkere hvis du trofast holder ut (2 Nephi 2:2, Johannes åpenbaring 3:19).

Det er betryggende å vite at Guds Sønn Jesus Kristus gjennomgikk alle lidelser. Han forstår din smerte og kan hjelpe deg gjennom dine prøvelser. Når du har tro på Gud og hans plan, kan du føle visshet om at det er en mening med alt som skjer med deg her på jorden. Vår tid her er kort sammenlignet med vårt evige liv. Slik Herren fortalte Joseph Smith i en periode med intens lidelse:

Å håndtere katastrofer kan styrke deg og gjøre deg mer medfølende med andre. Det kan hjelpe deg å lære, vokse og ønske å stå til tjeneste for andre. Å takle motgang er en av de viktigste måtene du blir prøvet og undervist på i ditt liv her på jorden. Vår kjærlige himmelske Fader kan kompensere oss for enhver urett vi kan bli nødt til å utholde i dette jordelivet. Hvis vi trofast holder ut, vil han belønne oss langt mer enn vi kan fatte i livet heretter (1 Korinterbrev 2:9). Forbausende nok kan du med Guds hjelp oppleve glede selv i prøvelser, og du kan ta livets utfordringer med sinnsro.

Guds plan – hva Jesus Kristus gjorde for oss

Jesus Kristus led for oss 02:21

Feilene dine kan være noe så enkelt som å såre din venns følelser, eller en langt mer alvorlig synd. Når vi ser smerten vi har forårsaket, og føler anger og elendighet, kan skammen og skyldfølelsen noen ganger være overveldende og ødeleggende. Vi lurer på om vi noensinne kan overvinne våre feil og føle fred ved å få tilgivelse. Det er det ingen tvil om at vi kan, på grunn av Jesu Kristi forsoning og omvendelsesprosessen. Vi kan bekjenne våre synder for Gud og be om tilgivelse. Han har lovet at han “ikke lenger [vil] komme [dem] i hu" (Lære og pakter 58:42). Det virker fordi vår himmelske Fader sendte sin Sønn Jesus Kristus for frivillig å lide og betale for våre synder og sorger ved å sone for dem selv. Vi kan ikke fullt ut forstå hvordan Jesus led for våre synder. Men vi vet at han i Getsemane følte så stor smerte for våre synder at han blødde fra hver pore (Lukas 22:39-44) . Senere, da han hang på korset, led Jesus frivillig en smertefull død ved en av de grusomste metodene vi kjenner til (Alma 7:11).

Hans mentale og åndelige smerte gikk imidlertid langt utover smertene på korset. Frelseren forteller oss: “For se, jeg… [NO TRANSLATION] har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide… [NO TRANSLATION] likesom jeg" (Lære og pakter 19:16–17).

I tillegg til å be om Guds tilgivelse, ønsker han også at vi skal be om tilgivelse fra dem vi har gjort vondt, se om vi kan reparere skaden og love å ikke gjenta de samme feilene. Da kan vi gå fremover og føle Guds kjærlighet og den fantastiske fred og glede som kommer av å være fullstendig tilgitt.

For at hans forsoning fullt ut skal tre i kraft i ditt liv, må du:

  • Utøve tro på ham.
  • Omvend deg.
  • Bli døpt.
  • Motta Den hellige ånd.
  • Velg å følge hans læresetninger resten av livet.

“Hva skjer når jeg dør?"

Se for deg hånden din i en hanske. Hansken beveger seg bare når hånden gjør det. Ta hånden ut, og hansken ligger livløs på bordet. Dette er en enkel måte å se hva som skjer når du dør. Tenk at kroppen er hansken som drives av den du egentlig er – din ånd. Når du dør, forlater du kroppen, livløs som en hanske, men ånden lever for evig.

Utallige skriftsteder og personlige beretninger av profeter gjennom alle tider har fortalt oss at dette er sant.

Når du er den som sitter igjen – den som mister en venn eller en av dine nærmeste – er smerten av dette tapet svært reell. Men det ligger stor trøst i å vite at du vil se ham eller henne igjen. Og på grunn av Kristi død, vil på et eller annet tidspunkt vår ånd og vårt legeme bli gjenforenet (oppstå) og bli fullkommengjort for aldri mer å adskilles.

Udødelighet – en av Guds største gaver

De fleste av oss vil sikkert si at vi ønsker å leve evig. Det var nøyaktig det Gud ga oss da han sendte sin Sønn Jesus Kristus til jorden for å dø for oss og sone for våre synder. Det kalles oppstandelsen, og enhver som er født på jorden, også ondskapsfulle mennesker, vil motta udødelighetens gave (1 Korinterbrev 15:22).

Den tredje dagen etter sin korsfestelse ble Jesus Kristus det første oppstandne menneske. Hans ånd ble gjenforent med hans herliggjorte, fullkommengjorte kropp, og han kunne ikke lenger dø. Da Kristi venner kom til graven, sa englene “Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa" (Matteus 28:6).

“Vil jeg komme til himmelen?"

Ja! Gud vil dømme alle mennesker rettferdig, og belønne dem deretter med en plass i hans rike.