ComeuntoChrist.org Hele verden

Hjelp andre

Vi kan alle hjelpe

Jesus Kristus sa: “Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner" (Johannes 15:13). Dette betyr ikke at vi behøver å dø for å vise vår kjærlighet til våre venner. Vi setter vårt liv til hver gang vi setter andres behov foran våre egne. (Og “venner" i skriftstedet over kan være alle vi møter, ettersom Jesus også befalte oss å “elske hverandre".)

Vi legger ned vårt liv ved tjeneste. Medlemmer av Kirken har mange anledninger til å utføre tjeneste. Vi kan gjøre små velgjerninger for våre naboer, delta i samfunnstjeneste, utføre ansvarsoppgaver i våre lokale forsamlinger eller bidra til Kirkens betydelige humanitære innsats. Disse handlingene, enten de er store eller små, lar oss føle gleden ved å få kontakt med våre brødre og søstre, og minner oss på at Gud ofte lar oss være svaret på en annens bønner.

Hensikten med å hjelpe andre

Et nabopar kom ut for å hjelpe da de så en enslig mor som flyttet inn i den lille boligen ved siden av. Hele lørdagen gikk med til å bære kasser, rengjøre gulv og ta seg av kvinnens to små barn. Da hele arbeidet var gjort, inviterte moren sine nye naboer på middag uken etter for å vise sin takknemlighet. Først takket de nei de siden det var klart at hun ikke hadde mye å rutte med, men hun insisterte med tårer i øynene. Ekteparet innså at å akseptere hennes gjestfrihet ville gjøre mer for å skape en følelse av vennskap og respekt enn deres velmenende høflighet noensinne kunne ha gjort.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forkynner at fordi alt vi har kommer fra Gud, skulle vi være villige til å dele alt – fra våre eiendeler og våre penger til vår tid og våre talenter – for å hjelpe andre som trenger det (og det er viktig å huske på at vi alle er trengende på en eller annen måte). Når vi tjener andre, blir vi påminnet om at ingenting i dette liv varer så lenge som båndene vi knytter til andre mennesker, og det finnes ingen bedre måte å knytte oss selv til andre på enn ved å arbeide sammen til alles beste. Spencer W. Kimball, en tidligere profet, forklarte: “Gud ser oss virkelig, og han våker over oss. Men det er vanligvis gjennom et annet menneske han dekker våre behov" (“Et liv i overflod,"Lys over Norge, juni 1979, 4). Gud har evnen til å gjøre sitt arbeid selv, men han lar oss hjelpe på grunn av den fantastiske følelsen vi får når vi utfører tjeneste.

Hvordan vi kan hjelpe andre

Tenk på en som synes å være fullstendig selvhjulpen – en som har en god jobb, et pent hus og stort sett er lykkelig. Kan vi likevel utføre tjeneste for vedkommende? Behøver vi det, ettersom de ikke synes å trenge hjelp? Jesu Kristi evangelium lærer oss at alle har nytte av å utføre tjeneste og å motta tjeneste fra andre. Tjeneste handler ikke bare om å dekke et behov, men det handler også om å vise kjærlighet til våre brødre og søstre.

Man kan vanskelig kalle seg kristen uten å føle en stor forpliktelse til og et ønske om å tjene sine medmennesker. Jesus Kristus lærte oss å “elske hverandre" mens han var på jorden, og han sa også: “Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre" (Johannes 13:35). Vi viser vår kjærlighet til Gud ved å tjene hverandre. Heldigvis kan vi bære hverandres byrder på et nesten ubegrenset antall måter. Tenk på all den økonomiske, følelsesmessige, fysiske og åndelige hjelpen vi kan gi andre. Tenk på dine egne talenter. Kanskje du er flink med tall, du er svært kreativ, du blir ikke lett sint – uansett hva det er. Tenk hvor mye disse talentene betyr når du deler dem med en som trenger din helt spesielle ekspertise. Selv de små tingene vi gjør, som å hjelpe noen i hagen eller holde oppe en dør, kan gjøre livet litt lettere for en annen. Man behøver ikke lete lenge for å finne anledninger til å bidra med tid og energi. Det fine med å følge Kristi eksempel er at vi ikke behøver å vurdere hvem, når eller hvordan vi tjener. Vi bare handler. Tjeneste kan være planlagt eller spontan, for noen vi kjenner eller en fremmed. Kristen tjeneste søker ikke anerkjennelse, mottar ingen lønn, og dens eneste motivasjon er kjærlighet.

Anledninger til å hjelpe de trengende

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige driver en rekke hjemmelagersentre, hermetikkfabrikker og produksjonsfasiliteter som gir rikelig med anledninger til frivillig tjeneste.

  • United Way er et verdensomspennende nettverk som fremmer felles goder og skaper muligheter til et bedre liv for alle, ved å fokusere på de tre viktige byggestenene utdannelse, inntekt og helse. LIVE UNITED er en oppfordring til handling, og at alle må delta i forandringen. For tjenestemuligheter gjennom The United Way i ditt område, kan du gå til:

    www.liveunited.org

  • I tillegg til katastrofehjelp i USA, utfører det amerikanske Røde Kors barmhjertighetstjeneste på fem andre områder: offentlige tjenester som hjelper de trengende; hjelp og støtte til militærpersonell og deres familier; innhenting, behandling og distribusjon av livreddende blod og blodprodukter; utdannelsesprogrammer som fremmer helse og sikkerhet; og internasjonal nødhjelp og utviklingsprogrammer. For tjenestemuligheter gjennom det amerikanske Røde Kors i ditt område, kan du gå til:

    www.redcross.org

  • Ser du etter anledninger til å gi noe tilbake til fellesskapet? All for Good gjør det enkelt å finne og dele frivillige aktiviteter med venner og familie. Inspirert av oppfordringen fra USAs president om å engasjere flere amerikanere i tjeneste, samarbeidet en gruppe medlemmer med bakgrunn i teknologi, markedsføring og offentlig sektor om å utvikle et program med åpen kildekode som hjelper deg å finne og dele frivillige aktiviteter med andre. For å finne muligheter til tjeneste og frivillige aktiviteter i ditt område, kan du gå til:

    www.allforgood.org

Jesus Kristus var det fullkomne eksempel på å hjelpe andre

Etter sitt siste måltid her på jorden, satt Jesus Kristus sammen med disiplene, vel vitende om at hans jordiske liv snart ville bli tatt. Han visste at han skulle lide for verdens synder. Han visste at en av apostlene ville forråde ham til mobben som ville korsfeste ham. Selv om han må ha følt byrden av alle disse tunge tankene, knelte Jesus Kristus ydmykt og vasket disiplenes føtter før han forlot dem. Guds Sønn, som hadde levd et fullkomment liv, hadde makt til å helbrede syke og oppvekke døde og forvandle vann til vin, utførte denne enkle og ydmyke tjenestegjerningen. Det har aldri levd noen som var mektigere eller mer verdig hengivenhet, men han knelte ned og vasket disiplenes føtter. Frelseren var det fullkomne eksempel på tjeneste. Hvert minutt av hans virke her på jorden ble tilbragt i tjeneste for hans medmennesker.

Han ga mat til de sultne. Han helbredet syke. Han velsignet de trengende. Han utførte tjeneste ved å undervise. Selv som tolv år gammel gutt var han “i [sin] fars hus" (Lukas 2:49). Det kan være overveldende å prøve å leve opp til Kristi fullkomne eksempel på tjeneste, men vi kan huske på at også våre minste handlinger viser vår beslutning om å bli ham lik. Når vi besøker de syke eller ensomme, er vi ham lik. Når vi hjelper våre naboer å reparere taket, når vi serverer et måltid til noen som trenger det, når vi bidrar til katastrofehjelp, og når vi tilgir dem som har krenket oss, tjener vi slik han ville gjort. Å utføre tjeneste som Jesus Kristus, har en rensende virkning på oss. Det hjelper oss å forstå prinsippet at vår tid, våre talenter og våre eiendeler ikke bare er våre egne.

Tjeneste i Kirken

Alt arbeid som gjøres for å drive lokale forsamlinger i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, gjøres på frivillig basis. Biskoper og andre ledere har andre yrker, og får ikke betaling for sin tjeneste i Kirken. Ethvert medlem av Kirken gis anledning til å tjene i sin menighet. Mormoner (medlemmer av Kirken) bidrar ved å organisere aktiviteter for grupper av unge menn og kvinner, undervise barn og voksne i Søndagsskolen, lede sang og musikk i kirken, rengjøre møtehuset, arbeide i biblioteket og på mange andre måter. Utenfor den lokale menigheten blir noen kalt til å arbeide i templer, andre til å hjelpe folk å finne arbeid, andre å reise på tjenestemisjon, og så videre. Medlemmer “kalles" til disse oppgavene av sine lokale ledere, men de kan velge om de vil eller er i stand til å ta imot dem. Tjeneste i Kirken gjøres ikke for å få anerkjennelse eller bare av pliktfølelse, men også fordi medlemmene ønsker å berike andre rundt seg og gi tilbake noe av den tid og de talenter som Herren har velsignet dem med.

Kirkens innsats for å hjelpe de trengende

I tillegg til små, personlige tjenestegjerninger gir medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige organisert hjelp i stor skala til områder i nød. Kirken har bidratt med over 1 milliard dollar i kontanter og materiell assistanse til 167 forskjellige land med behov for humanitærhjelp siden den begynte å føre oversikt over det i 1985. Den sendte en flylast med telt, presenninger, bleier og andre forsyninger til områdene av Chile som ble rammet av jordskjelvet i februar 2010, og to fly med mer enn 36 tonn hver med mat og nødhjelpsressurser til Haiti i januar 2010. Kirkens lokale, nasjonale og internasjonale organisasjon gjør den i stand til å koordinere hjelpearbeidet raskt slik at mat, forsyninger og arbeidere kan komme når det trengs mest.

Lær mer om vår humanitære hjelpeinnsats