ComeuntoChrist.org Hele verden

Humanitærhjelp

Frivillig arbeid

Folk snakker gjerne om at de trenger å “finne" seg selv. Dette betyr vanligvis at de er ulykkelige, mangler retning i livet og først og fremst fokuserer på seg selv. Interessant nok sa Kristus at måten å finne oss selv på var ved å glemme oss selv: “For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det" (Markus 8:35). Å glemme oss selv i tjeneste, er en storartet måte å finne oss selv på. Det gjør det mulig for oss å praktisere det som Jesus gjorde. Han sa at det å elske Gud var det første bud, og å elske vår neste var det annet. Vi viser vår kjærlighet til Gud ved å tjene hverandre. Og vi elsker dem vi tjener. Tjeneste gir oss en lykke som egeninteresse aldri vil. Det skjer på store og små måter, offentlig og privat, for venner og fremmede.

Selv de små tingene vi gjør, som å hjelpe noen i hagen eller holde oppe en dør, kan gjøre livet litt lettere for dem – og litt lykkeligere for oss. Man behøver ikke lete så langt for å finne anledninger til å bidra med tid og energi. Det fine med å følge Kristi eksempel er at vi ikke behøver å vurdere hvem, når eller hvordan vi tjener. Vi bare handler. Det kan være planlagt eller spontant, for noen vi kjenner eller en fremmed. Kristen tjeneste ønsker ingen anerkjennelse, aksepterer ingen lønn og er motivert av kjærlighet.

Vårt humanitære program

I tillegg til små, personlige tjenestegjerninger yter mormoner stor, organisert assistanse til områder i nød. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har bidratt med over 1 milliard dollar i kontanter og materiell assistanse til 167 forskjellige land med behov for humanitærhjelp siden den begynte å føre oversikt over det i 1985. Den sendte en flylast med telt, presenninger, bleier og andre forsyninger til områdene av Chile som ble rammet av jordskjelvet i februar 2010, og to fly med mer enn 36 tonn hver med mat og nødhjelpsressurser til Haiti i januar 2010, etter deres katastrofale jordskjelv. Kirkens lokale, nasjonale og internasjonale organisasjon gjør den i stand til å koordinere hjelpearbeidet raskt, slik at mat, forsyninger og arbeidere kan komme når det trengs mest.

Kirken diskriminerer ikke basert på religiøs tilhørighet, etnisitet eller nasjonalitet. Vi gir håp og muligheten til å komme ut av fattigdom, sykdom og fortvilelse. Det er en del av Guds plan at vi bærer hverandres byrder og er hans hender på jorden. Kirkens velferdsprogram hjelper også trengende personer lokalt ved å tilby midlertidig assistanse i form av mat, klær og arbeidsformidling. Mottakerne får om mulig anledning til å arbeide i bytte for denne hjelpen.


Kriseberedskap

Hvert år rammes millioner av menn, kvinner og barn av krig, oversvømmelser, jordskjelv, tornadoer, orkaner og andre katastrofer. I disse desperate omstendighetene kan en rask reaksjon ofte utgjøre forskjellen mellom liv og død.

På grunn av denne beredskapen kan Kirken reagere øyeblikkelig ved krisesituasjoner. I tillegg til å levere forsyninger, bidrar også Kirken med penger og frivillige.

Det verdensomspennende humanitærprogrammet – gjenopplivning av nyfødte

Så mange som 10 prosent av alle nyfødte har pustevansker ved fødselen, og trenger litt hjelp. Med riktig opplæring og minimalt med utstyr, kan man unngå mange dødsfall blant nyfødte som skyldes pusteproblemer. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige samarbeider med nasjonale helseorganisasjoner og helsedepartementer i land over hele verden om å kartlegge områder der det er aller størst behov for opplæring i gjenopplivning av nyfødte. Kirken sender så frivillige leger og sykepleiere for å lære opp fødselshjelpere i disse områdene. Disse lokale pleierne kan så lære opp andre. Mer enn 80 000 fødselshjelpere har fått opplæring så langt.

Meslinger

I 2001 ble meslinginitiativet opprettet, et partnerskap med det amerikanske Røde Kors, Verdens helseorganisasjon, UNICEF, FN-stiftelsen og de amerikanske sentrene for sykdomskontroll og -forebyggelse. Målet var å redusere dødeligheten av meslinger i verden med 90 % innen 2010 – med utgangspunkt i det verdensomspennende dødstallet i 1999 på 873 000. I 2003 sluttet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige seg til meslinginitiativet og forpliktet seg til å bidra med en million dollar til kampanjen hvert år. Kirken har også deltatt i det sosiale mobiliseringsarbeidet som er viktig for å lykkes med hver kampanje. Et fengende musikkstykke komponert av en unge mormon under Kirkens deltakelse i meslingkampanjen på Madagaskar, har blitt oversatt og sunget på 28 språk på en rekke radiokanaler under påfølgende kampanjer. Fra 2004 til 2008 bidro 59 596 medlemmer av Kirken med å tråle nabolag for å informere om kampanjen og hjelpe til ved vaksinasjonsposter. I januar 2007 ble det målt 60 % nedgang i dødeligheten grunnet meslinger på verdensbasis.

Humanitærhjelp – tilgang til rent vann

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges drikkevannsinitiativ har til hensikt å forbedre helsen i lokalsamfunn ved å gi tilgang til bærekraftige drikkevannskilder. Avhengig av lokale behov og omstendigheter, omfatter disse vannkildene brønner (eller borehull), vannlagring og leveringssystemer, samt vannrenseanlegg. Siden 2002 har Kirken hjulpet fem millioner mennesker i over 4 500 lokalsamfunn å få tilgang til drikkevannskilder. Disse drikkevannsprosjektene har hatt langsiktig bærekraft fordi lokalsamfunnene deltar i planlegging og gjennomføring, og står for det meste av arbeidet. Lokale representanter blir opplært i vedlikehold før et prosjekt ferdigstilles.

Humanitærhjelp – syns- og øyebehandling

Formålet med Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges synsbehandlingsprogram er å styrke øyebehandling for fattige ved å sørge for avgjørende teknisk opplæring, utstyr, forsyninger og organisatorisk støtte for å hjelpe lokale fagfolk og programmer. Kirken bruker øyeleger som bidrar med sin tid, og har hjulpet lokale fagfolk og programmer som har hjulpet over 180 000 personer siden 2003.

Rullestoler

Så mange som 100 millioner mennesker over hele verden kan trenge en rullestol, men bare én av 100 har råd til å kjøpe en. For å komme seg rundt, er personer med funksjonshemninger ofte avhengige av at familie og venner bærer dem fra sted til sted. Det kan være svært vanskelig bare å forlate hjemmet. Å gå på skolen eller å skaffe seg jobb kan være umulige drømmer. For å hjelpe, samarbeider Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige med samfunnsorganisasjoner som hjelper funksjonshemmede. Den lokale partneren vurderer pasienter, foreskriver et hjelpemiddel og følger opp med behandling og støtte. Kirken bidrar med rullestoler, krykker, rullatorer, puter og andre hjelpemidler – som noen ganger kjøpes fra lokale verksteder. På forespørsel gir team med terapeuter partneren ytterligere teknisk opplæring. Siden 2001 har Kirken distribuert over 300 000 rullestoler i 101 land.

Din frivillige tjeneste ønskes velkommen

Våre humanitærhjelpsprogrammer er avhengige av hjelp fra vanlige mennesker som ønsker å lindre noe av lidelsen i verden. Akkurat som vi ikke diskriminerer når vi hjelper basert på religiøs tilhørighet, etnisitet eller nasjonalitet, diskriminerer vi heller ikke når vi mottar hjelp. Vi er takknemlige for alle som ønsker å hjelpe. Du kan gjerne ringe Kirkens humanitærtjeneste på (801) 240-3544 eller sende e-post til lds-charities@ldschurch.org for å få mer informasjon.