ComeuntoChrist.org Hele verden

Kristi kirke

Jesu Kristi Kirke

Til gjengjeld for å følge Jesu Kristi vei, lover han oss mange ting. To av dem er svar på våre bønner og hvile for vår sjel. Vi kan alle trenge litt hvile. Alle strever med noe. Han sier til oss alle: Legg ned dine byrder. La meg bære dem for deg. Vend bort fra mørket og gå inn i lyset. Han lover også fred. “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere . . . La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke" (Johannes 14:27).

Veikartet til vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus er forklart i det gjengitte evangelium, og undervises av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det begynner med å bli døpt inn i Kristi hjord og delta i hans hellige ordinanser og fellesskapet i hans kirke. Reisen fortsetter med en kjærlig forsamling, hvis hensikt er å bygge opp og bli oppbygget – og til slutt bli frelst i Guds rike.

Våre medlemmer

Det er vanskelig å forestille seg, med tanke på at Kirken ble grunnlagt i 1830 med en veldig liten forsamling på bare noen få medlemmer. Til tross for hva mange tror, bor i dag bare omkring 14 prosent av medlemmene i Utah, og over halvparten bor utenfor USA. Kirken har nesten 30 000 forsamlinger og mer enn 130 templer over hele verden. Den trykker månedlige tidsskrifter på 50 språk, og har utgitt over 100 millioner eksemplarer av Mormons bok på mer enn 93 språk. Med over 50 000 misjonærer i 162 land, fortsetter Kirkens medlemstall å vokse. Vi møtes i lokale forsamlinger kalt menigheter eller grener hver søndag for å tilbe og lære. En biskop eller grenspresident bruker mange timer hver uke på å lede sin forsamling, noe han ikke mottar lønn for.

Bli kjent med våre medlemmer

Utføre tjeneste i Kirken

La oss si at naboen vår blir svært syk. Hun ber inderlig om at Gud vil hjelpe henne å bli bedre, gi henne fred og hjelpe henne å ta seg av sine barn. Gud hører hennes bønner og sender en av oss for å hjelpe. Hvis vi lytter til hans tilskyndelser, vil vi vite at hun trenger et besøk, hjelp med barna og muligens et varmt måltid. Når vi tjener hverandre, tjener vi Gud. Vi virker også på frivillig basis i vår forsamling, og gjør ting som å undervise i Søndagsskolen, arbeide med ungdommene, organisere tjenesteprosjekter og ta vare på kirkebygningen.

Velsignelser ved templer

Hvorfor mormoner bygger templer 03:14

Hvilken større fred kan du få enn ved å vite at du kan være sammen med din familie når du dør? Hovedhensikten med våre mer enn 130 hellige templer er å forene familier for evig. Når en mann og kvinne blir viet i templet, vil ikke ekteskapet deres opphøre ved døden, men kan vare evig. I templet kan også medlemmene utføre viktige ordinanser for familiemedlemmer som døde før de fikk anledning til å bli døpt inn i Kirken. Dette betyr at de fremdeles kan godta Guds frelsesplan også etter at de er døde. Alle er velkommen til å besøke det vakkert anlagte området rundt et hvilket som helst av våre templer. De kan også delta på åpent hus før innvielsen av et tempel for dets hellige arbeid, for deretter kan bare verdige mormoner komme inn.

Et paktsfolk

En pakt er en høytidelig avtale mellom Gud og hans barn. Ved å inngå hellige pakter om å holde Guds bud blir vi et paktsfolk. Herren forkynte: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud" (Johannes 14:15). Han elsker oss ved å hjelpe oss å vende tilbake til ham. For at en pakt skal bli gyldig, deltar vi i en hellig seremoni som kalles en ordinans, som utføres av en som har myndighet fra Gud.

Jesus is baptised by John-Den første er dåpen. Dåpen åpner porten til den vei som vil bringe oss tilbake til hans nærhet. Denne pakten er en forpliktelse vi inngår om å følge Jesus Kristus gjennom hele livet. Den symboliserer slutten på vårt gamle liv og begynnelsen på et nytt liv som en Kristi disippel. Når vi fortsetter på veien tilbake til Gud, er det andre pakter vi aksepterer og andre ordinanser vi mottar. Verdige menn kan ordineres til prestedømmet. I våre templer er en av de viktigste paktene vi inngår ekteskapets ordinans, som forener en mann og en kvinne for evig. Deres barn kan da bli en del av deres evige familie.

Lær mer om Guds bud

Skriftstudium

Det er vanskelig å forestille seg at noe som ble skrevet for mer enn tusen år siden, kan hjelpe oss å nå. Men ettersom Guds visdom er tidløs, kan vi lese i Skriftene og anvende deres lærdommer i dag. De er veivisere som hjelper oss å takle livets utfordringer. De er også den beste motiverende litteraturen gjennom tidene, og de gir håp og trøst i enhver situasjon. Gud ber oss om å studere Skriftene slik at vi få vite hans vilje. Vi anerkjenner følgende bøker som hellig skrift: Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.

Mer om Mormons bok og Bibelen

Vi ber ofte

Hvem som helst kan gjøre det, hvor som helst og når som helst. Enten vi kneler, sitter eller står, ber høyt eller stille, ber i grupper eller for oss selv, vil Gud høre og svare oss. Bønn er så lett og så enkelt at vi kanskje ikke forstår hvilket privilegium det er. Det er en direkte kommunikasjonslinje med vår himmelske Fader, som ønsker å hjelpe oss med alle våre problemer og spørsmål. Selv om han kanskje ikke alltid svarer med en gang eller på en måte vi forventer, tror vi på Skriftene når de sier: “Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere" (Matteus 7:7).

Vi støtter våre ledere

Mormoner er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og er fast bestemt på å respektere og følge Guds vilje, som kommer gjennom hans profet og apostler. Dette betyr at vi ydmykt lytter til deres ord, støtter dem og ber for deres velvære. Både kvinner og menn reiser på misjon, har lederstillinger, sitter i ledende råd og underviser og ber regelmessig på forsamlingenes møter. Kvinner leder flere verdensomspennende organisasjoner innenfor Kirken, herunder Hjelpeforeningen, den største kvinneorganisasjon i verden; Unge kvinners organisasjon for unge kvinner mellom 12 og 18 år; og Primærs organisasjon, som underviser barn fra 18 måneder til 12 år. Det er nesten uendelige tjenestemuligheter, og når de arbeider sammen, kan Kirkens menn og kvinner følge Frelserens oppfordring, som ba sine disipler om å fø hans får (Johannes 21:16-17).

Vi må være forberedt

Nesten hver uke virker det som om vi hører om en ny katastrofe et eller annet sted i verden. Men katastrofer kan også skje i vårt eget hjem. Ulykker som tap av arbeid, overveldende gjeld, en alvorlig skade, boliglån vi ikke lenger har råd til å betale, osv. Vi tror på å være så forberedt på slike utfordringer som mulig. Vi blir for eksempel rådet til å ha et tilstrekkelig lager av mat, drikkevann og en økonomisk reserve.

Humanitærhjelp og velferd

Når jordskjelv og oversvømmelser skaper kaos over hele verden, er Kirken nesten alltid på pletten for tilby hjelp fra dens medlemmer. Vi diskriminerer ikke basert på religiøs tilhørighet, etnisitet eller nasjonalitet. Hjelpen når 147 land og beregnes til flere titalls millioner dollar årlig. Det er en del av Guds plan at vi bærer hverandres byrder og er hans hender på jorden. Kirkens velferdsprogram hjelper også trengende personer i deres eget nabolag ved å yte midlertidig assistanse i form av mat, klær og arbeidsformidling. Mottakerne får om mulig anledning til å arbeide i bytte for denne hjelpen.

Tiende og fasteoffer

Herren har rådet oss til å betale en tiendedel av vår inntekt i tiende, som brukes til hans kirke her på jorden. Det er ingen betalte prester i Kirken. Gud har lovet store velsignelser til dem som betaler tiende. Å betale tiende er også en måte for oss å vise at materielle goder og oppsamling av rikdom ikke er de fremste målene med vår tilværelse. Tiende er ikke noe nytt. Det har eksistert siden gammeltestamentlig tid før Kristus ble født (se Malaki 3:8-10). En gang i måneden gir vi også avkall på mat og drikke over to påfølgende måltider og bidrar med et fasteoffer som minst tilsvarer verdien av de to måltidene. Biskoper kan bruke dette bidraget til å hjelpe de trengende i sitt lokale område.

Vi forkynner hans ord

Det er det våre mer enn 50 000 heltidsmisjonærer gjør. Du har sikkert sett dem i gatene i byen der du bor. De er særegne fordi de går to og to, bruker mørk dress eller kjole og navneskilt. De fleste er unge mennesker under 25 år, men mange er også pensjonister som ønsker å utføre tjeneste. Deres plikttroskap og hengivenhet er imponerende når man tenker på at de fleste virker i mellom 18 og 24 måneder, og finansierer sin egen misjon fullstendig med unntak av reisen til og fra misjonsmarken. “Dette var de to beste årene av mitt liv!" er et vanlig omkved fra hjemvendte misjonærer.

Vi utbrer og underviser også Kristi ord i hjemmet, i våre nabolag og i våre forsamlinger. Alle mormoner, også barn og tenåringer, holder taler om evangeliet fra talerstolen i vår kirke. Vi holder leksjoner i evangeliet i Primær (barnas organisasjon), Unge menn og Unge kvinner (ungdommene våre).

Vi underviser i evangeliet i Primær (barnas organisasjon), Unge menn og Unge kvinner (våre ungdomsorganisasjoner), Hjelpeforeningen (for voksne kvinner) og prestedømmet (for menn). Vi gir religionsundervisning på hverdager for tenåringer og medlemmer i høyskolealder. Å utbre Guds budskap ved våre ord og handlinger er en vesentlig del av vårt liv.

Møt mormonmisjonærer i ditt område

Vi hjelper vår neste

Vi forkynner Guds ord når vi gjør hans gjerninger. Dette innebærer å strekke oss utenfor våre forsamlinger. Det innebærer slike ting som samfunnstjeneste og å hjelpe de fattige og trengende. Kristus sa:

“Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg" (Matteus 25:40).

De første mormonene utholdt stor forfølgelse på grunn av den antatte kommersielle, politiske og religiøse trusselen mot naboene. Også i dag er det noen som liker å gjøre narr av oss på grunn av noen av våre ikke fullt så vanlige trosoppfatninger, som for eksempel at vi avholder oss fra alkohol, tror på kyskhet før ekteskapet og går i sømmelige klær. Våre ledere i Kirken oppfordrer oss alltid til å bringe andre til hjorden og respektere og beundre verdens religioner. De advarer oss mot å opptre selvrettferdig.

Slektshistorie

“Hvorfor den intense interessen for slektshistorie?" blir vi ofte spurt. Det er fordi vi tror at de største velsignelsene i våre templer er seremonier som forener menn, kvinner og barn i evige familieforhold. Vi ønsker at alle skal få anledning til å glede seg over dem – også våre forfedre som allerede er døde – så vi utfører disse og andre tempelritualer for dem stedfortredende. De døde får så anledning til å ta imot dem eller forkaste dem i åndeverdenen. Følgelig er slektshistorie eller slektsforskning den uunnværlige forløperen for tempelarbeid for de avdøde.

Ettersom vi vet at millioner av mennesker over hele verden har sine egne grunner til å være interessert i slektshistorie, gjør vi våre samlinger av mikrofilmede og digitaliserte opptegnelser fritt tilgjengelig for alle. Slektshistorisk bibliotek i Salt Lake City, Utah er faktisk verdens største slektshistoriske bibliotek, og gir tilgang til en rekke samlinger med opptegnelser med over to milliarder navn på avdøde personer. Vi driver også en av de mest populære slektshistorietjenestene på Internett gratis på www.familysearch.org. Nettstedet inneholder en milliard navn fra mer enn 110 land og territorier, og inneholder blant annet USAs folketelling i 1880, Canadas folketelling i 1881, Storbritannias folketelling i 1881, Ellis Island-databasen og Freedman's bankopptegnelser.

Hvorfor er slektshistorie viktig?