ComeuntoChrist.org Hele verden

Møt
misjonærene

Hvem er misjonærene?

La misjonærer kontakte meg:

Jeg bekrefter at jeg har fått tillatelse til å oppgi denne personens kontaktopplysninger til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg forstår også at Kirkens representanter vil følge opp min anmodning ved å kontakte meg eller personen som jeg henviser.

Vennligst merk av i de nødvendige feltene nedenfor.

Hvorfor velger disse unge mennene og kvinnene å ta på seg pent tøy og traske rundt i fremmede deler av verden i to år? Herrens kirke har alltid vært en misjonerende kirke. Akkurat slik Jesus Kristus og hans disipler forkynte evangeliet, utbrer mer enn 84 000 misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hans ord i dag. De er kalt til å forkynne Jesu Kristi evangelium i alle deler av verden. De fleste misjonærer er ca 20 år gamle, selv om mange eldre ektepar også velger å reise på misjon. Misjonærene setter frivillig til side skole, arbeid og stevnemøter i ca to år for å tjene Herren på egen bekostning.

Kommunikasjon med familien er begrenset til brev eller e-post og noen ytterst få telefonsamtaler, slik at de kan konsentrere seg helhjertet om å tjene Herren og menneskene der de virker. I løpet av de to årene med heltidstjeneste vier de seg til å studere, møte mennesker og undervise om Jesus Kristus og hans gjenopprettede kirke. Deres arbeid er et kjærlighetsarbeid, og de fleste misjonærene sitter igjen med følelsen av at de fikk mer igjen enn de ga ved å tjene.

Hva du kan forvente

missionaries-visiting

Du vil bli kontaktet i løpet av to til tre dager. Mannlige eller kvinnelige misjonærer kan møte deg hjemme hos deg, hvor du sannsynligvis vil være mest komfortabel, eller hvis du foretrekker det, i et av våre møtehus eller på et annet offentlig sted. En vanlig samtale varer i ca 45 minutter, men den kan kortes ned i forhold til hvor mye tid du har. Misjonærene vil presentere våre grunnleggende trosoppfatninger – som tro, omvendelse og lydighet mot Guds bud – og drøfte andre spørsmål du har om Kirken eller religion eller livet generelt. Disse sammenkomstene er svært uformelle. Du vil ikke bli bedt om å kjøpe noe eller gi et bidrag, bare å lære mer om Kirken som betyr så mye for oss.

Hvis det misjonærene forteller virker interessant og meningsfylt for deg, kan du gjøre en ny avtale for å snakke med dem i større dybde og lære mer. De kan gi deg en Mormons bok og være med deg på Kirkens møter, slik at du selv kan se hva vår tro handler om.