ComeuntoChrist.org Hele verden

Misjonærarbeid

En misjonerende kirke

Forestill deg at du har funnet en kur mot kreft. Hvor raskt ville du spre nyheten om oppdagelsen din? Hvem ville du fortalt det til? Jesu Kristi evangelium er kuren for så mange av livets onder at mormonene ønsker å fortelle de gode nyhetene om evig liv med samme iherdighet.

Herrens kirke har alltid vært en misjonerende kirke. Jesu Kristi liv var det fullkomne eksempel på misjonærarbeid. Under sitt virke på jorden forkynte han evangeliet til enhver tid, på alle steder og for alle slags mennesker. Jesus underviste de velutdannede mennene i templet, synderne, de trofaste og de vantro. Han kalte også apostler og andre disipler til å forkynne evangeliet slik at flere kunne høre om velsignelsene ved hans evangelium. Det meste av deres forkynnelse mens Kristus levde, var til deres eget folk, jødene. Etter Jesu oppstandelse, besøkte han sine apostler og sendte dem ut for å forkynne for hedningefolkene. Han befalte dem: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen" (Markus 16:15).

Hvorfor mormoner sender misjonærer over hele verden

At mormonene gjør misjonærarbeid er et av Kirkens mest kjente karaktertrekk. Akkurat nå er det titusener av misjonærer som går, kjører eller sykler rundt om i verden for å dele ut Mormons bok og dele evangeliet med dem de møter. Hvorfor ønsker disse menneskene, de fleste av dem under 25 år gamle, frivillig å forlate sitt hjem på egen bekostning og vie en periode av sitt liv til å forkynne Jesu Kristi evangelium?

Herren sa: “Du skal forkynne mitt evangelium fra sted til sted og fra by til by… bær ditt vitnesbyrd på hvert sted for alt folket (Lære og pakter 66:5, 7). Vi tar denne befalingen til oss, og ser etter anledninger til å fortelle alle vi kan om velsignelsene vi har fått ved å etterleve evangeliet. Jesus sa: “Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike" (Johannes 3:5). Med kunnskapen om at visse ordinanser, som for eksempel dåp, er nødvendige for at vi skal kunne vende tilbake til vår himmelske Fader, føler vi et presserende behov for å dele denne velsignelsen med alle vi kan. Vår fremste interesse som kirke er at så mange av menneskenes barn som mulig blir frelst og opphøyet. Samtidig som vi arbeider på vår egen frelse, ønsker vi å hjelpe andre rundt oss å gjøre det samme. Fordi vi alle er sønner og døtre av vår himmelske Fader, tror vi at jo flere av oss som er i stand til å lære og holde hans bud og nyte evig liv, desto lykkeligere vil vi alle være.

Hva misjonærer gjør

De fleste av Kirkens misjonærer er ca 20 år gamle, men mange medlemmer melder seg også frivillig til å tjene etter at de har pensjonert seg. Alle aktuelle misjonærer sender søknad til Kirkens hovedkvarter, og de blir kalt til en bestemt misjon et eller annet sted i verden. De tilbringer noen få uker på et opplæringssenter for misjonærer der noen av dem lærer et nytt språk, og alle studerer intenst og øver på å undervise i evangeliet. Så reiser de til sine tildelte områder og begynner sin tjeneste. Misjonærenes liv er fullstendig viet til å dele Jesu Kristi evangelium med andre. De dekker sine egne kostnader og setter skolegang, stevnemøter og arbeid på vent i to år for å konsentrere seg om Herrens arbeid.

En vanlig morgen for en misjonær kan bestå av å våkne kl 06.30 for å studere Skriftene og møte nye mennesker å dele evangeliet med. Ettermiddagen kan omfatte å ha leksjoner i evangeliet for folk de møter, og frivillig tjeneste i lokalsamfunnet. På en god kveld underviser de interesserte personer i evangeliet og hjelper dem å lære og holde Guds bud, eller de deltar på et dåpsmøte for en som har bestemt seg for å slutte seg til Kirken. De kommer hjem rundt 21.30 og faller ned på sengen, vanligvis utmattet og lykkelige.

Ethvert medlem en misjonær

Det er ikke bare våre heltidsmisjonærer som deler evangeliet med andre. Fordi vi tror at Jesu Kristi evangelium er veien til sann lykke, ønsker vi å fortelle så mange av våre venner og familie om det som vi kan. Vi tror, slik Peter forkynte i Det nye testamente, at vi skulle

Det mest overbevisende vitnesbyrdet er naturligvis det gode, lykkelige liv en person lever som lever i overensstemmelse med Kristi læresetninger, men vi føler også at det å dele våre personlige erfaringer med andre er en storartet måte å innby dem til å få vite mer om Jesus Kristus på.

Å dele evangeliet med andre er imidlertid ikke alltid lett. Mange av oss er redde for å fornærme våre venner, å virke påtrengende eller å si noe som kan bli feiltolket. Vi bygger opp mot og gjør vårt beste for å finne en måte å snakke om hvor mye evangeliet betyr for oss på, samtidig som vi respekterer andre menneskers tro og valg. Vi blir begeistret når venner får del i gleden ved å etterleve evangeliet. Dette kan skje ved å delta på Kirkens møter og aktiviteter i løpet av uken, og å møte misjonærene for å snakke om hvordan evangeliet kan være til velsignelse for dem. Hvis du ønsker å gjøre en mormon glad, kan du spørre om du kan besøke kirken deres. Vi er imidlertid glad i vennene våre enten de tar imot vår kirkes læresetninger eller ikke.

Kristne misjoner

Misjonærene forkynner én ting, og kun én ting – vår Frelser Jesu Kristi evangelium. “Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder," akkurat som Nephi (2 Nephi 25:26). Det kan virke underlig å la så mye av vårt liv dreie seg om Jesus Kristus, men evangeliets visdom gjelder alt fra livets hensikt til hvordan vi utfører vårt arbeid, hvordan vi forholder oss til andre og til og med hvordan vi tar vare på kroppen vår. Jesu Kristi læresetninger har større evne til å gi varig lykke enn all verdens suksess og fornøyelser kan tilby. Hvert budskap mormonmisjonærene deler, dreier seg om ham og hvordan Hans forsoning og ordinanser gjør oss i stand til å vende tilbake til vår himmelske Fader og vår familie i himmelen.

Misjonærer over hele verden

84 000 misjonærer virker for øyeblikket i 405 misjoner over hele verden. De proselytterer i alle land hvor myndighetene og det politiske klimaet tillater det. Mange misjonærer blir så glad i områdene der de virker at de finner det vanskeligere å komme hjem etter endt misjon, enn det var for dem om å reise i første omgang. De kommer hjem som velinformerte ambassadører for nasjonene og kulturene de virket i.