ComeuntoChrist.org Hele verden

Om oss

Vi tror at på grunn av ham kan hele menneskeheten få evig liv sammen med sin familie i vår himmelske Faders rike ( Johannes 3:16). Vi tror også at vi levde sammen med Gud som ånder før vi ble født (Romerne 8:16), og at vi i henhold til hans plan for lykke kan komme til jorden for å motta et fysisk legeme for å lære og vokse. På grunn av arbeidet som utføres i Kirkens templer, tror vi at våre familieforhold kan bli beseglet for evig. Alt dette er betinget av at vi lever rettskaffent i overensstemmelse med Guds guddommelige veiledning som åpenbart av profeter, og at vi omvender oss når vi gjør feil. Kirkens oppgave er å hjelpe oss å takle utfordringene i dette liv, slik at vi kan være verdige til de timelige og åndelige velsignelsene som Gud ønsker å gi oss.

Kirken

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er det offisielle navnet på religionen som ofte kalles mormonkirken. Den ble organisert 6. april 1830 av Joseph Smith, Kirkens første president. Vi tror at han ble kalt av Gud til å være profet i nyere tid, i likhet med Moses og Abraham på Bibelens tid. Joseph Smith så Gud og Jesus Kristus i et syn etter å ha bedt om å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. De kalte ham til å gjenopprette den kirke Kristus organiserte da han var på jorden, med den rette organisasjon og prestedømsmyndighet som hadde gått tapt kort tid etter Frelserens død.

Fra de opprinnelige seks medlemmene i 1830 har Jesu Kristi Kirke vokst til nesten 14 millioner medlemmer på seks kontinenter. Etter Joseph Smiths død har en ubrutt suksesjonslinje av profeter ledet Kirken, idet de alltid har strebet etter å bringe medlemmer til større forståelse og kjærlighet til Jesu Kristi evangelium.

Mormon.org

Dette nettstedet har til hensikt å presentere vår kirke for verden. Gjennom disse sidene håper vi å besvare dine spørsmål, gi riktig informasjon og gi anledning til å lære mer. Siden "Personer" lar leserne bli kjent med mormoner som forteller sin egen historie om hvordan Jesu Kristi evangelium har velsignet dem. “Verdinormer" belyser noen av mormonenes kulturelle prioriteringer, som for eksempel en sterk familie, tjeneste, og å være gode samfunnsborgere. Vi presenterer grunnleggende læresetninger som understøtter vår tro i delen "Tro". Vi håper dette nettstedet vil være et god utgangspunkt for din granskning av vår tro, videreført ved kontakt med misjonærene og besøk til våre kirkemøter.

Kirken eier og driver mange nettsteder. Her er noen av de mest populære:

  • LDS.org – hovedsakelig for medlemmer av Kirken, med budskap fra Kirkens ledere, Web-grupper for lokale forsamlinger og ressurser for dem som studerer evangeliet eller forbereder leksjoner.
  • Newsroom.LDS.org – nyheter og statistikk om Kirken.
  • Familysearch.org – verdens største slektsforskningsorganisasjon, med opptegnelser og tjenester for alle som er interessert i slektsforskning.