ComeuntoChrist.org Hele verden

Slektshistorie

Hvorfor slektshistorie er viktig

De av oss som har blitt smittet av slektshistoriebasillen, vet hvor morsomt det kan være. Men det er ikke derfor vi har det største slektshistoriske bibliotek i verden, og heller ikke derfor 15 millioner mormoner oppfordres til å granske sine familierøtter. Vår drivkraft er vår lære om at ekteskap og familier kan fortsette utover dette liv. Dette kan imidlertid bare skje når familier blir beseglet i et av Herrens hellige templer i verden, og forenes for all evighet.

Det er fint for alle oss i dag som har anledning til å bli beseglet i templet, men hva med våre forfedre som døde uten anledning til å motta ordinanser som dåp eller velsignelsene ved å være en evig familie? Er det logisk at Gud ganske enkelt ville si: “Synd for deg"? Naturligvis ikke. Da Kristus organiserte sin kirke i oldtiden, innbefattet det stedfortredende arbeid for de døde og praksisen med å utføre ordinanser for avdøde slektninger. “De som lar seg døpe for de døde - hvorfor gjør de det? Dersom døde i det hele tatt ikke oppstår, hvorfor lar de seg da døpe for dem?" (1 Korinterbrev 15:29). Kristi gjenopprettelse av sin opprinnelige kirke på jorden gjennom profeten Joseph Smith, innbefattet den gamle praksisen med å utføre disse ordinansene for våre avdøde slektninger i hellige templer. Jesu Kristi evangelium omfatter de samme velsignelsene i hellige templer i dag.

Slektshistorie eller slektsforskning er den uunnværlige forløperen for tempelarbeid for våre avdøde slektninger. Vi gjør det for å finne navn og andre slektshistoriske opplysninger slik at disse tempelordinansene kan utføres for våre avdøde forfedre. Våre forfedre blir så undervist i evangeliet i åndeverdenen, og kan velge å godta eller forkaste arbeidet som blir utført for dem. Mor Teresa sa en gang at “ensomhet og følelsen av å være uønsket er den aller verste form for fattigdom." Den tanke at denne ensomhetens fattigdom – å være uønsket og adskilt fra sine kjære – vil kunne strekke seg utover dette liv, er virkelig trist, og noe tempelarbeidet kan hindre.

Elijahs løfte

Hvorfor gjør de det? De fleste vil trolig si at det er fordi det er en morsom hobby, og de er motivert av en sterk nysgjerrighet om sine forfedre. Det er fordi de har blitt påvirket av ånden i dette arbeidet. Knowing Your Families Genealogy Ifølge Det gamle testamente skulle Elijah komme tilbake og berede veien for Herren. Herrens ånd er kjærlighetens ånd, som til slutt kan overvinne alle adskillelser av familier, idet den bygger broer mellom generasjonene. Den knytter kjære besteforeldre, nå avdøde, sammen med barnebarn som aldri har kjent dem, ved å bevare og dele deres historier og minner. Et liv som ikke er dokumentert, er et liv som i løpet av en generasjonen eller to i stor grad vil være glemt. Likevel former kunnskapen om våre forfedre oss og gir oss noen av verdinormene som gir livet mål og mening.

Profeten Malaki i Bibelen profeterte om Elijahs tilbakekomst for å vende fedrenes hjerter til barna og barnas til fedrene (se Malaki 4:5-6)

Denne profetien ble faktisk oppfylt da profeten Elijah viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery (han som hjalp Joseph å oversette Mormons bok) i Kirtland tempel 3. april 1836. Elijah gjenga bestemte myndighetsområder i prestedømmet ved å overdra dem til Joseph og Oliver. Denne myndigheten er det som gjør det mulig for familier å bli beseglet gjennom generasjoner. Gjennom slektshistorisk arbeid kan vi være med på den vedvarende oppfyllelsen av denne profetien. Vi kan lære om våre forfedre og de som døde uten anledning til å høre evangeliet og motta ordinansene, og øke vår kjærlighet til dem. Vi kan bli inspirert av deres historier om mot og tro. Vi kan føre denne arven videre til våre barn.

Slektshistoriske sentre

Selv om våre grunner til å gjøre slektshistorie kanskje er annerledes enn de fleste andres, deler vi gjerne våre samlinger med mikrofilmede og digitaliserte opptegnelser gratis med hvem som helst som deler vår lidenskap. Dette gjelder millioner av mennesker, ettersom slektsforskning sies å være den raskest voksende hobbyen i Nord-Amerika, og er mer populært enn å lage lappetepper, samle frimerker og gjøre hagearbeid. Den er faktisk så populær at noen TV-programmer nylig har vist kjendiser, så vel som vanlige mennesker, som sporer opp sine røtter.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges slektshistoriske bibliotek i Salt Lake City er det største slektshistoriske bibliotek i verden, og gir tilgang til en rekke samlinger med opptegnelser. Det har over to milliarder opptegnelser over avdøde personer. Den inneholder opptegnelser fra over 100 land, og dekker alt fra engelske kirkebøker fra 1300-tallet til muntlige historier fra Afrika. I snitt besøker 2400 personer, herunder mange fra Europa og Asia, biblioteket hver dag.

I tillegg til vårt hovedbibliotek finnes det mer enn 4500 lokale slektshistoriske sentre over hele verden, som ofte ligger i Kirkens møtehus. Hensikten med dem er å lære folk å søke etter sine forfedre. De er bemannet av lokale medlemmer av Kirken som gir av sin tid, og alle disse tjenestene tilbys kostnadsfritt.