ComeuntoChrist.org Hele verden

Frihet til å velge

Guds Plan innbefatter frihet til å velge

Tenk deg at du går ut for å spise og bestiller en salat, men kelneren forteller deg at du ikke kan få den, at du må ta suppen i stedet. Hva ville du følt? Valget mellom suppe og salat er ganske harmløst, men det viser en del av menneskets natur. Vi liker ikke å bli tvunget til avgjørelser som vi er i stand til å ta selv. Vi motsetter oss tvang. Selv når vi stå overfor mer alvorlige avgjørelser, de av moralsk karakter, er det viktig at vi velger selv. Gud ga oss vår handlefrihet, og vil alltid respektere vår frihet til å foreta valg. Selv om vi er “ansvarlige" for våre valg (Lære og pakter 101:78), og det alltid vil være konsekvenser av disse valgene, både gode og dårlige, har aldri Gud godkjent bruk av makt. Gud ønsker at vi skal føle frihet, og han vet at menneskets ånd trenger frihet for å kunne tjene og tro på ham på en effektiv måte. Han ba Adam og Eva om ikke å spise den forbudte frukten, men han sa også: “Ikke desto mindre kan du selv velge." (Moses 3:17)

Det er viktig at vi ikke tråkker på andre menneskers frihet for å beskytte vår egen. Selv når vi mener at vår tankegang kan være til en annens “eget beste", er det viktig at alle har rett til sin egen mening og tro.

Vanskelige valg

Å være tolerant og ikke dømmende kan være gode egenskaper, som beskytter retten til å velge selv. Men å gjøre ingenting er et valg i seg selv, og ikke et særlig godt valg. Det er det heller ikke å la andre mennesker, samfunnet eller politiske institusjoner ta avgjørelser for oss. For eksempel, bare fordi mange filmer skildrer intimitet før ekteskapet som helt akseptabelt, betyr det ikke at det er det. Vår karakter vil bli utviklet og foredlet når vi gjør valg basert på det som er moralsk riktig. Og tross rådende visdom, finnes det virkelig rett og galt i verden. Sannheten er ikke relativ, og synd er ikke bare en eller annen uopplyst persons “verdivurdering".

For ikke lenge siden fortalte James E. Faust i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en historie fra da han var en ung soldat i 2. verdenskrig. En opptaksnemnd av “hardbarkede karrieresoldater" intervjuet ham for opptak ved Befalsskolen. De spurte ham om han ikke syntes moralkodeksen burde være mer avslappet i krigstid på grunn av krigens påkjenninger. President Faust følte de antydet at den burde det, og lurte på om han ville få plusspoeng ved å spille med. Til slutt sa han ganske enkelt: “Jeg tror ikke det finnes noen dobbelt moralnorm." Han kom til slutt inn på Befalsskolen, kanskje på grunn av sin beslutning om å gjøre det rette fordi det var riktig, selv om det var vanskelig.

Unge enslige mormoner får ofte spørsmål som: “Hvordan er det mulig at du aldri har ligget med noen? Har du ikke lyst?" Å ha lyst, sier én ung kvinne, er så fullstendig irrelevant. “Bare et ønske er neppe en riktig veiledning for moralsk adferd." Foreldre med små barn kan ha lyst til å sove lenger enn til 6 om morgenen, og la barna klare seg selv eller slutte i jobben for å gjøre noe morsommere. Ansvarlige foreldre velger å gjøre alle slags offer. Det krever selvdisiplin å velge det rette. Det ironiske er at jo mer disiplinerte vi er og jo bedre valgene våre er, desto større frihet har vi. Synd begrenser våre fremtidige valg. Narkotika, alkohol og utroskap blir raskt til avhengighet som blir svært vanskelig å frigjøre seg fra. Avhengigheten blir herren, og vi dens slave. Misbruk av frihet har en tendens til å lamme.

Moralsk mot

Med fordelen av etterpåklokskap, kan noen ganger historiebøker forenkle saker som har splittet mennesker i årenes løp. Den ene siden kan virke fremtidsrettet og riktig, mens den andre fremtrer som kortsynte “skurker". Når vi tenker på kontroverser vi står overfor i dag, blir det imidlertid lettere å forstå hvor vanskelig det kan være i nåtid å vurdere hvem som har “rett" og hvem som tar “feil". Å ta et standpunkt i en sak som dette, er vanskelig, spesielt hvis standpunktet ditt ikke er populært.

Mormoner oppfordres til å stå frem for det de tror på, uavhengig av rådende oppfatning. Det vil kanskje ikke være lett, populært eller moro. Noen ganger innebærer det å ta et standpunkt å utsette seg for latterliggjøring, baktalelse eller til og med fysisk mishandling. I slike situasjoner kan vi stole på at Herren vil hjelpe oss å bevare vår tro. Han forventer at vi skal gjøre det vi mener er rett i enhver situasjon, og han vil hjelpe oss å ha moralsk mot til å gjøre det. Det er ikke nok å snu seg vekk eller tie. Å snu seg vekk kan noen ganger kan være en synd i seg selv. Vi opptrer slik Jesus gjorde når vi står for det vi tror på og gjør noe.

Politisk nøytralitet

Selv om vi tror på å ta et standpunkt vedrørende moralspørsmål, holder vi som kirke oss nøytrale når det gjelder partipolitikk. Kirkens ledere dikterer ikke hvilken kandidat mormoner skulle stemme på, selv om en kandidat ikke er enig i et av Kirkens offisielle standpunkter. Heller ikke dikterer den retningslinjer for folkevalgte embedsmenn som er medlem av Kirken. Kirken kan formidle sine synspunkter til dem, slik den kan til enhver annen folkevalgt embedsmann, men den er inneforstått med at disse embedsmenn og -kvinner må ta egne beslutninger basert på sin beste dømmekraft, og at de må ta hensyn til den valgkrets de representerer. Mormoner velger det politiske parti de tror best representerer deres individuelle synspunkter.