ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan kan vi styrke vår tro på Jesus Kristus?

Offisielt svar

Profeten Alma i Mormons bok sammenlignet tro med et frø. Hvis du planter et frø og gir det næring, vil det om det er et godt frø, vokse og til slutt bære frukt (Alma 32:28-43). Slik er det også med tro. Hvis du er lydig mot Guds bud, studerer hans ord og har et ønske om å tro på Kristus, vil troen vokse i deg.