ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvilke velsignelser kan du motta ved å lese Mormons bok og Bibelen og annen hellig skrift?

Offisielt svar

Når du studerer Skriftene, vil du komme nærmere Gud og bli bedre i stand til å leve rettskaffent. Skriftene vil gi deg mer glede, håp og forståelse av Guds plan og din plass i denne planen.

Jesus Kristus innbyr deg til å “nyte" hans ord (Mormons bok, 2 Nephi 32:3). Dette vil si mer enn tilfeldig lesning av Skriftene. Det vil si å studere dem, grunne på dem, sammenligne vers, lære skriftsteder utenat, verdsette dem og glede seg over dem.

Når du nyter Skriftene og ber Gud om forståelse, vil Den hellige ånd la deg få vite at de er sanne (se Mormons bok, Moroni 10:4,5). Du vil komme nærmere Gud. Din tro på og kjærlighet til Jesus Kristus vil øke. Det samme vil ditt ønske om å gjøre godt og være som ham.