ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er Jesu Kristi forsoning? Hvorfor var det nødvendig at Jesus Kristus måtte ofre sitt liv?

Offisielt svar

Det er umulig å uttrykke forsoningens fulle betydning med ord. Det er den viktigste og mest opphøyde begivenhet i verdens historie. Gjennom sin lidelse i Getsemane og på korset, sonet Frelseren for våre synder. Dette er den gode nyhet til alle mennesker!

Vi kan ikke fullt ut forstå hvordan Jesus led for våre synder. Men vi vet at han i Getsemane følte så stor smerte for våre synder at han blødde fra hver pore (Lære og pakter 19:16-17).

Senere, da han hang på korset, følte Jesus igjen byrden av våre synder da han villig led en smertefull død ved en av de grusomste metoder vi kjenner til. På side 462 i Jesus Kristus står det: “Foruten den forferdelige pine som var forbundet med korsfestelsen, synes det som om sjelekampen fra Getsemane var kommet tilbake, intensivert i en grad som intet menneske kunne utholde. I denne, den bitreste time av alle, var den døende Kristus alene, alene i den virkeligste og mest forferdelige forstand."

Frelseren forteller oss:

“For se, jeg… har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide… likesom jeg." (Lære og pakter 19:16-17)

Jesus Kristus gjorde det bare han kunne gjøre da han sonet for våre synder. For at hans forsoning skal bli fullstendig virksom i vårt eget liv, må vi ha tro på Kristus, omvende oss fra våre synder, bli døpt og bekreftet av en som har myndighet, motta Den hellige ånd, adlyde Guds bud, motta hellige ordinanser og gjøre alt vi kan for å bli ham lik. Når vi gjør disse tingene, kan vi gjennom hans forsoning vende tilbake for å bo hos ham og vår himmelske Fader for alltid.