ComeuntoChrist.org Hele verden

Ser mormonene på Bibelen som hellig skrift og Guds ord?

Offisielt svar

Mormoner tror på, holder i ære og elsker Bibelen. Vi ser på den som en mektig, viktig og hellig opptegnelse som fungerer som alle kristnes grunnfjell. Bibelen er rik på historie, lære, historier, prekener og vitnesbyrd, som alle sammen vitner om at Jesus Kristus er vår himmelske Faders guddommelige Sønn. Bibelen er Guds ord slik de kom fra det Guds hellige menn skrev når de var påvirket av Den hellige ånd (se 2 Peter 1:20-21). Ved samme prosess har vi mottatt ytterligere hellig skrift, herunder Mormons bok, som støtter og opphøyer Bibelen.