ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tror mormoner om Bibelen? Betrakter de den som hellig skrift og Guds ord?

Offisielt svar

De fleste av våre hellige skrifter har kommet gjennom apostler og profeter. Gjennom apostler og profeter har Gud gitt sine barn hellige skrifter som vi kaller Skriftene. Skriftene kan hjelpe deg å bli kjent med Gud, hans kjærlighet til deg og hans læresetninger. For den kristne verden er Bibelen den mest kjente samlingen med hellige skrifter. I tillegg til Bibelen aksepterer siste-dagers-hellige følgende bøker som hellig skrift:

  • Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus, en opptegnelse over Guds handlemåte med innbyggerne i oldtidens Amerika (2000 f.Kr - 400 e.Kr).
  • Lære og pakter, en samling åpenbaringer og inspirerte erklæringer gitt i forbindelse med grunnleggelsen og ledelsen av Jesu Kristi Kirke i de siste dager (1830-1978).
  • Den kostelige perle, en samling med åpenbaringer, oversettelser og opptegnelser ført av Joseph Smith.