ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva brukes mormontempler til?

Offisielt svar

Templer er Herrens hus, de helligste bygninger som finnes på jorden.

I fordums tid befalte Herren Salomo å bygge et tempel (1 Krønikebok 28:1-6). Dette templet var et sted hvor Gud kunne være, et sted for bønn, et sted for ofring og et sted hvor ofringens prinsipp og pakt var grunnleggende for gudsdyrkelsen.

Da gjenopprettelsen fant sted, befalte Herren Joseph Smith igjen å bygge templer på jorden. I likhet med oldtidens templer, er også vår tids templer hellige steder hvor Gud kan være. Det er steder hvor man ber, og selv om vi ikke lenger ofrer dyr, siden det ble avskaffet da Jesus Kristus ble det evig offer for våre synder, er ofringens prinsipp og pakt grunnleggende for vår tilbedelse i templet.

I templer tar Kirkens medlemmer del i ordinanser som har til hensikt å knytte evige familiebånd og hjelpe dem å vende tilbake til Gud.

I templet kan medlemmene:

  • Lære evige sannheter.
  • Motta hellige ordinanser, deriblant de som knytter mann og hustru sammen for all evighet, samt besegler barn og foreldre til hverandre (Malakias 4:5).
  • Utføre ordinanser som dåp for dem som døde uten anledning til å motta Jesu Kristi evangelium. (1 Korinterbrev 15:29; 1 Peter 4:6)