ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor utfører mormoner dåp for de døde?

Offisielt svar

Selv om Jesus selv var uten synd, ble han døpt for å fullbyrde all rettferdighet og vise vei for alle mennesker (se Matteus 3:13-17; 2 Nephi 31-12). Derfor er dåp nødvendig for frelse i Guds rike. Vi lærer i Det nye testamente at dåp for de døde ble utført på apostelen Paulus tid (se 1 Korinterbrev 15:29). Denne praksis har blitt gjenopprettet etter at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert. Profeten Joseph Smith underviste for første gang om ordinansen dåp for de døde under en begravelsestale i august 1840. Han leste mye av 1 Korinterbrev 15, blant annet vers 29, og kunngjorde at Herren ville tillate at Kirkens medlemmer ble døpt på vegne av sine venner og slektninger som hadde forlatt dette liv. Han fortalte dem at “frelsesplanen var utarbeidet for å frelse alle som var villig til å rette seg etter kravene i Guds lov" (Journal History of the Church, 15. aug. 1840).

Ettersom ikke alle som har levd på jorden, har fått anledning til å bli døpt ved riktig myndighet mens de levde på jorden, kan dåp utføres stedfortredende, noe som betyr at en person kan bli døpt på vegne av en avdød person. Dåp for de døde blir utført av Kirkens medlemmer i templer over hele verden. Noen har lurt på om de avdødes jordiske levninger på noe vis blir forstyrret i denne prosessen. Det blir de ikke. Den som er stedfortreder, bruker bare den avdødes navn. For å unngå dobbeltarbeid, fører Kirken en opptegnelse over avdøde personer som har blitt døpt. Noen har misforstått og tror at når dåp for de døde er utført, blir navnene på de avdøde personene lagt til i Kirkens medlemsopptegnelser. Slik er det ikke.