ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva underviser mormonismen om dåp?

Offisielt svar

“Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser" (3. trosartikkel). Dåp i vann er en ordinans som er avgjørende for vår frelse. Ved å bli døpt viser vi Gud at vi er villige til å være lydige mot hans bud. Jesus satte eksemplet for oss ved å bli døpt, selv om han var uten synd (se Mosiah 18:8-10). Frelseren åpenbarte den riktige dåpsmåten til profeten Joseph Smith, og gjorde det klart at ordinansen må utføres av en som har prestedømsmyndighet, og at den må foregå ved nedsenkning (se Lære og pakter 20:72-74).

Nedsenkning er et symbol på at vedkommendes syndige liv dør og at han eller hun gjenfødes til et åndelig liv, viet til å tjene Gud og hans barn. Det er også et symbol på død og oppstandelse. (Se Romerne 6:3-6) Små barn er forløst ved Jesu Kristi barmhjertighet. De er “levendegjort i Kristus" og kan ikke synde. De trenger ikke dåp før de å forstår forskjellen mellom rett og galt. Herren har åpenbart at barn bør døpes når de er åtte år gamle. (Se Mormons bok, Moroni 8:8-24; Lære og pakter 29:46-47, 68:27)