ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor døper mormonene sine nye medlemmer?

Offisielt svar

Jesus Kristus sa at vi må bli døpt ved nedsenkning (Markus 16:16; 3 Nephi 11:21-26). Han satte selv eksemplet ved å bli døpt for å “fullbyrde all rettferdighet" (Matteus 3:15).

Vi blir døpt til syndenes forlatelse av en som har Guds prestedømsmyndighet. (Apostlenes gjerninger 2:38, Apostlenes gjerninger 22:16). I tillegg blir vi døpt for å bli medlem av Jesu Kristi Kirke og for å komme inn i Guds rike (Johannes 3:5).

Gjennom dåpens ordinans gir vi Gud et løfte, kalt en pakt. Vi lover å akseptere Kristus, følge ham og holde hans bud resten av vårt liv. Til gjengjeld lover vår himmelske Fader å tilgi våre synder og la oss få vende tilbake for å bo hos ham, på betingelse av at vi holder våre pakter.