ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor er det så viktig med myndighet til å døpe?

Offisielt svar

Til alle tider har Gud gitt sine tjenere profetene myndighet til å handle i hans navn. Denne myndighet kalles prestedømmet. Jesus Kristus ga prestedømmet til sine opprinnelige tolv apostler ved ordinasjon (se Johannes 15:16), og de ledet Kirkens arbeid etter at Jesus hadde steget opp til himmelen. Men etter at apostlene ble drept, ble prestedømmet gradvis borte fra jorden.

I 1829 mottok Joseph Smith prestedømsmyndighet til å organisere Kristi kirke av himmelske sendebud som hadde hatt denne myndigheten i fordums tid, blant annet profeten døperen Johannes og apostlene Peter, Jakob og Johannes. I 1830 ble den samme Jesu Kristi Kirke som hadde eksistert flere hundre år tidligere, organisert og gjenopprettet på jorden.

Prestedømmet er todelt. Det mindre prestedømmet kalles Det aronske prestedømme etter Aron i Det gamle testamente. Det gir myndighet til å forkynne omvendelsens evangelium og til å døpe. Det større prestedømmet kalles Det melkisedekske prestedømme etter Melkisedek i Det gamle testamente. Det omfatter myndigheten til å lede Kirken og utføre alle ordinanser, blant annet å gi Den hellige ånds gave.