ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tror mormoner om Den hellige ånd? Hvem er Den hellige ånd?

Offisielt svar

Den hellige ånd er et medlem av Guddommen, sammen med Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. Den hellige ånd er ett i hensikt med Faderen og Sønnen, men er en adskilt person. Gjennom Joseph Smith åpenbarte Herren:

Den Hellige Ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en Ånd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne Den Hellige Ånd ikke bo i oss. (Lære og pakter 130:22)

Den hellige ånds spesielle oppgave er å vitne om Faderen og Sønnen, åpenbare sannheten (Mormons bok, Moroni 10:4, 5), trøste oss (Johannes 14:26) og helliggjøre oss. Han er en guddommelig veileder og lærer.