ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er det første syn?

Offisielt svar

Som ung gutt var Joseph Smith omgitt av forskjellige kirkesamfunn som, selv om de var uenige med hverandre, alle hevdet å undervise i sannheten. Dette tilskyndet ham til mye alvorlig overveielse. Han ønsket å vite hvilken kirke som var den rette. Én dag leste han et skriftsted i Bibelen som lyder: “Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den" (Jakobs brev 1:5). Joseph bestemte seg for å følge oppfordringen og spørre Gud.

Våren 1820 gikk Joseph til et skogholt nær sitt hjem og ba om å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Som svar på hans bønn viste Gud Faderen og Jesus Kristus seg for ham. Joseph skrev: “Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!" Joseph ble bedt om ikke å slutte seg til noen av kirkesamfunnene som fantes den gangen, ettersom den prestedømsmyndighet og kirke som Jesus Kristus hadde organisert da han var på jorden, var gått tapt gjennom århundrene.

Joseph Smiths første syn markerer begynnelsen på gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke på jorden. Josephs skriftlige beretning om denne hendelsen er et mektig vitnesbyrd om det han så og opplevde. (Joseph Smiths historie kapittel 1, vers 8-17).