ComeuntoChrist.org Hele verden

Ofte stilte spørsmål

Gir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sin tilslutning til politiske partier?

Offisielt svar

Kirken har gitt følgende offentlige uttalelse ved flere anledninger før store valg: “Prinsipper som er forenlige med evangeliet, finnes i partiprogrammene til alle større politiske partier. Selv om Kirken ikke støtter politiske kandidater, partiprogrammer eller partier, blir medlemmene oppfordret til å delta fullt ut i politisk, statlig og offentlig administrasjon."