ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor var det nødvendig med en gjengivelse av evangeliet? Har vi ikke alltid hatt Bibelen?

Offisielt svar

Et generelt frafall fra sannheten fant sted etter at Kristi apostler døde. Dette kalles frafallet (Amos 8:11-12; Apostlenes gjerninger 20:29-30; 2 Timoteus 4:3).

Da Jesus Kristus levde på jorden, opprettet han sin kirke. Etter sin himmelfart videreførte apostlene arbeidet under hans ledelse, ved åpenbaring og med hans prestedømsmyndighet.

Etter at apostlene og mange gode medlemmer av Kirken ble drept og andre medlemmer gikk bort fra sannheten, tok Herren prestedømmets myndighet og sin kirke bort fra jorden. Uten Guds prestedømsmyndighet fungerte ikke lenger Kirken slik Kristus hadde opprettet den. Ordinansene ble forandret, og mange klare og enkle sannheter gikk tapt. Selv om det fortsatt fantes mange gode mennesker og en del sannheten, gikk den opprinnelige kirken tapt.

Apostlene profeterte om frafallet. Ett eksempel er Paulus brev til tessalonikerne (2 Tessalonikerbrev 2:1-3).

Apostelen Peter profeterte at alt skulle gjenopprettes før Kristi annet komme (se Apostlenes gjerninger 3:19-21). Etter å ha vært borte på grunn av frafall, skulle Kristi kirke og hans myndighet bli gjengitt til jorden. Denne gjenopprettelsen skulle igjen gi alle muligheten til å motta alle velsignelser tilhørende Jesu Kristi evangelium.

Joseph Smiths første syn markerte begynnelsen på gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium på jorden. I årene som fulgte, gjenga Kristus sitt prestedømme og reorganiserte sin kirke. Han har fortsatt å åpenbare sannheter til sine profeter og gjengi de velsignelser som ble tatt bort fra jorden for en tid.