ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tror mormonene om “evig liv"?

Offisielt svar

Himmelen er det sted hvor Gud bor, og det fremtidige hjem for alle som gjør Guds vilje og følger Jesu Kristi læresetninger. Vår himmelske Faders og Jesu Kristi håp, og hensikten med livet på denne jorden, er å undervise oss og forberede oss slik at vi, sammen med våre familier, kan leve evig sammen med vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Etter oppstandelsen vil vi bli dømt og belønnet for det vi har gjort i dette liv (se Johannes åpenbaring 20:12,13).

Jesus Kristus lærte sine apostler at i hans fars hus er det “mange rom" (Johannes 14:2). Vår kjærlige himmelske Fader gleder seg til å kunne belønne alle sine barn i henhold til deres lydighet mot hans bud og deres villighet til å følge Frelseren. 

De som gjør disse tingene og er verdige til å vende tilbake til Guds og Kristi nærhet, blir “Guds arvinger og Kristi medarvinger" (Romerne 8:17) til alt som Faderen har. De vil vende tilbake for å bo sammen med sin himmelske Fader og sin familie i hans evige herlighet.

De som velger å ikke følge vår himmelske Fader og Jesus Kristus, vil bli belønnet i forhold til det de har gjort i dette liv, men de vil ikke få nyte herligheten av å bo i Guds nærhet.