ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan kan vi bli kjent med vår himmelske Fader?

Offisielt svar

I tillegg til bevisene som hans vidunderlige skaperverk overalt rundt deg er, har Faderen gitt deg mange muligheter til selv å få vite at han lever. Du kan:

  • Snakke med ham i bønn, og be ham om oppmuntring og kjærlighet.
  • Lese vitnesbyrdene til spesielle vitner kalt apostler og profeter. De har hatt hellige opplevelser med Gud, og har skrevet ned disse opplevelsene i hellige bøker som vi kaller Skriftene.
  • Holde budene hans. Dette vil føre deg nærmere Gud og hjelpe deg å vite at han lever.

Din tro på Gud vil vokse når du:

Ber til vår himmelske Fader (se Jakobs brev 1:5).
Studerer Skriftene (se 2 Timoteus 3:14-17).
Adlyder Guds bud (Johannes 14:21-23).

Når du handler ut fra ditt ønske om å tro, vil Gud styrke din tro på ham til den blir sikker kunnskap (Mormons bok, Alma 32:27-35).