ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor praktiserte kirken din tidligere flergifte (polygami)?

Offisielt svar

Til forskjellige tider har Herren befalt sitt folk å praktisere flergifte. Han ga for eksempel dette budet til Abraham, Isak, Jakob, Moses, David og Salomo (Lære og pakter 132:1). Andre ganger har Herren gitt andre instruksjoner. Herren sa til profeten Jakob i Mormons bok: “For ingen mann blant dere skal ha mer enn én hustru, og han skal ikke ha noen medhustruer… For hvis jeg vil oppreise meg avkom, sier Hærskarenes Herre, vil jeg gi befaling til mitt folk, ellers skal de lytte til disse ting" (Jakobs bok 2:27-30).

I denne evangelieutdelingen befalte Herren noen av de tidlige medlemmene å praktisere flergifte. Profeten Joseph Smith og de som var nærmest ham, deriblant Brigham Young og Heber C. Kimball, tok denne befalingen tungt, men de adlød den. Kirkens ledere holdt kontroll med praksisen. De som gjorde det, måtte godkjennes, og vielsene måtte utføres med prestedømmets beseglingsmyndighet. I 1890 mottok president Wilford Woodruff en åpenbaring om at Kirkens ledere skulle slutte å praktisere flergifte (Offisiell erklæring 1).

Herrens ekteskapslov er monogami, med mindre han befaler noe annet for å bygge opp Israels hus (se Encyclopedia of Mormonism bind 3, s. 1091-1095).