ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvilke velsignelser kan vi motta ved Den hellige ånds gave?

Offisielt svar

Den hellige ånd kan være til velsignelse for deg på mange måter. Kristus lovet sine apostler at Den hellige ånd ville “lære dere alle ting" (Johannes 14:26) og “Veilede dere til hele sannheten" (Johannes 16:13). Han sa også at Den hellige ånd skal “vitne om meg" (Johannes 15:26).

På samme måte kan Den hellige ånd hjelpe deg. Gjennom Den hellige ånds inspirasjon kan du gjenkjenne og forstå sannhet og ta rette valg og inspirerte avgjørelser.

Den hellige ånd kan inspirere deg med tanker og ideer, advare deg og trøste deg når du sørger.

Du har kanskje allerede følt hans innflytelse mange ganger i ditt liv. Denne innflytelsen innbefatter “kjærlighet, glede [og] fred" (Galaterne 5:22).]

Så å si alle har følt Den hellige ånd en eller annen gang. Men det er forskjell på å føle Den hellige ånds innflytelse fra tid til annen, og å motta Den hellige ånds gave.

Selv om Den hellige ånd midlertidig kan trøste noen eller åpenbare sannhet for dem, er Den hellige ånds gave forbeholdt dem som har blitt døpt og bekreftet i Kristi kirke. Denne gaven er privilegiet å kunne nyte godt av konstant veiledning fra Den hellige ånd, på betingelse av at man holder budene.

Den hellige ånds gave gis når man blir bekreftet som medlem av Kirken etter dåpen, av en som har prestedømsmyndighet fra Gud. Den gis ved at vedkommende som har myndighet, legger sine hender på hodet til vedkommende som er blitt døpt, og gir ham eller henne en velsignelse for å motta Den hellige ånd (Apostlenes gjerninger 8:14-18). Hvorvidt vi da mottar denne gaven avhenger av at vi holder Guds bud.