ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan er Mormons bok annerledes enn Bibelen? Hvordan fikk Joseph Smith tak i “gullplatene", eller Mormons bok?

Offisielt svar

Mormons bok er et annet vitne om at Jesus Kristus virkelig levde, og at han var og er Guds Sønn. Den inneholder opptegnelser av oldtidsprofeter. En av disse, Lehi, bodde i Jerusalem rundt år 600 f.Kr. Gud befalte Lehi å lede en liten gruppe mennesker til det amerikanske kontinent. Der ble de til en stor sivilisasjon.

Gud fortsatte å kalle profeter blant disse menneskene. Mormons bok er en samling av deres profeters og historikeres opptegnelser.

I september 1823 fikk Joseph Smith besøk av en himmelsk budbringer ved navn Moroni – den siste av disse oldtidsprofetene som førte opptegnelsen – på samme måte som engler ofte viste seg for kirkeledere i Det nye testamente (se spesielt Apostlenes gjerninger). Engelen Moroni informerte Joseph om at Gud hadde et arbeid for ham å utføre. Moroni fortalte Joseph at en opptegnelse om oldtidens innbyggere på det amerikanske kontinent, var nedgravd i en høyde i nærheten, og at opptegnelsen inneholdt fylden av Jesu Kristi evangelium.

I september 1827 mottok Joseph opptegnelsen, som var skrevet på tynne gullplater. Vi vet nå at det ikke var uvanlig at folk i denne perioden i oldtidens Amerika førte opptegnelser på metallplater. Joseph oversatte boken til engelsk under inspirasjon fra Gud. Boken kalles Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus. Den er oppkalt etter Mormon, en oldtidsprofet som laget en forkortelse av de hellige opptegnelsene om sitt folk.

Mormons bok ble utgitt i 1830. Siden den gang har den vært til velsignelse for millioner av mennesker ved sitt mektige budskap om Jesus Kristus og hans evangelium.

Boken bekrefter, som et annet testamente om Kristus, at Jesus Kristus lever og at han er Guds Sønn. Disse profetene visste om vår himmelske Faders plan for sine barn og Jesu Kristi misjon. De skrev at Kristus viste seg for folket i Amerika etter sin oppstandelse, underviste dem i sitt evangelium og opprettet sin kirke blant dem. Boken inneholder Jesu Kristi læresetninger, og vitner om hans forsoning og hans kjærlighet. Den støtter og bekrefter Bibelen. Bibelen inneholder profetier om disse menneskene i Amerika (se Esekiel 37:15-17, Jesaja 29:18).

Mormons bok slutter med et stort løfte om at de som leser den og ber oppriktig om det, kan få vite ved Den hellige ånd at den er sann (Moroni 10:4).