ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor får bare noen mormoner lov til å komme inn i templer? Er det noe hemmelig som foregår i mormonenes templer? Hva foregår i mormonenes templer?

Offisielt svar

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har over 100 templer i drift over hele verden. Besøkende ønskes velkommen til området rundt alle disse templene, og de kan delta på åpent hus før templene innvies. Det er imidlertid bare døpte medlemmer, som er kvalifisert og forberedt, som kan komme inn i et tempel som er innviet.

I templer tar Kirkens medlemmer del i ordinanser som har til hensikt å knytte evige familiebånd og hjelpe dem å vende tilbake til Gud. I templet kan medlemmene:

  • Lære evige sannheter.
  • Motta hellige ordinanser, deriblant de som knytter mann og hustru sammen for all evighet, samt besegler barn og foreldre til hverandre (Malakias 4:5).
  • Utføre ordinanser som dåp for dem som døde uten anledning til å motta Jesu Kristi evangelium. (1 Korinterbrev 15:29; 1 Peter 4:6)