ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva blir gjort med tienden mormonene betaler?

Offisielt svar

Prinsippet tiende, eller frivillig å gi ti prosent av sin inntekt til Guds verk, har vært kjent siden gammeltestamentlig tid. Abraham betalte tiende til Melkisedek (1 Mosebok 14:17-20).

Herren bruker tiendeloven til å finansiere sin Kirke. I dag gir alle trofaste medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en tiendedel av sin inntekt i tiende. Tiendemidlene benyttes til:

  • Bygging av templer, møtehus og andre bygninger.
  • Midler til å drive Kirken.
  • Finansiering av misjonærprogrammet (dette omfatter ikke den enkelte misjonærs utgifter.)
  • Utarbeidelse av undervisningsmateriell som brukes i Kirkens klasser og organisasjoner.
  • Tempelarbeid, slektshistorie og mange andre viktige funksjoner i Kirken.
  • Utdannelse.

Da Herren minnet sitt folk om denne loven gjennom profeten Malaki i Det gamle testamente, lovet han å velsigne dem som var villige til å betale en ærlig tiende (Malaki 3:10).