ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er det “vitnesbyrdet" som mormoner snakker om?

Offisielt svar

Et vitnesbyrd er en åndelig bekreftelse som gis til den enkelte av Den hellige ånd. Grunnlaget for en mormons vitnesbyrd er kunnskapen om at vår himmelske Fader lever og elsker oss, at Jesus Kristus lever, at han er Guds Sønn og at han utførte den uendelige forsoning, at Joseph Smith er en profet som Gud kalte til å gjenopprette Jesu Kristi kirke på jorden, at vi blir ledet av en levende profet i dag og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Frelserens gjenopprettede kirke på jorden i dag.