ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er Hjelpeforeningen?

Offisielt svar

Hjelpeforeningen er den eldste og største kvinneorganisasjonen i verden. Hjelpeforeningen ble opprettet i 1842 for kvinner som er 18 år eller eldre. Dens formål er å bygge opp tro og personlig rettskaffenhet, styrke familier og hjem, og hjelpe de trengende.