ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er Mormons bok?

Offisielt svar

Mormons bok er et annet vitne om at Jesus Kristus virkelig levde, og at han var og er Guds Sønn. Den inneholder opptegnelser av oldtidsprofeter. En av disse, Lehi, bodde i Jerusalem rundt år 600 f.Kr. Gud befalte Lehi å lede en liten gruppe mennesker til det amerikanske kontinent. Der ble de til en stor sivilisasjon.

Gud fortsatte å kalle profeter blant disse menneskene. Mormons bok er en samling av deres profeters og historikeres opptegnelser. Den er oppkalt etter Mormon, en av de siste av disse fordums profetene.

Disse profetene visste om vår himmelske Faders plan for sine barn og Jesu Kristi misjon. De skrev at Kristus viste seg for folket i Amerika etter sin oppstandelse, underviste dem i sitt evangelium, og opprettet sin kirke blant dem. Boken inneholder Jesu Kristi læresetninger, og vitner om hans forsoning og hans kjærlighet. Den støtter og bekrefter Bibelen.

Mormons bok slutter med et stort løfte om at de som leser den og ber oppriktig om det, kan få vite ved Den hellige ånd at den er sann (Moroni 10:4).