ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er tro?

Offisielt svar

Å ha tro er å håpe “på noe som ikke er sett, som er sant" (se Mormons bok, Alma 32:21 og Hebreerne 11:1). Hver dag handler du ut ifra ting du håper på, før du har sett sluttresultatet. Dette ligner på tro.

Tro på Gud er mer enn en teoretisk tro. Å ha tro på Gud er å stole på ham, å ha tiltro til ham og å være villig til å handle i tro på ham. Det er et handlingens og kraftens prinsipp.

Profeten Alma i Mormons bok sammenlignet tro med et frø. Hvis du planter et frø og gir det næring, vil det om det er et godt frø, vokse og til slutt bære frukt (Alma 32:28-43). Slik er det også med tro. Hvis du er lydig mot Guds bud, studerer hans ord og har et ønske om å tro på Kristus, vil troen vokse i deg.