ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvem var Joseph Smith?

Offisielt svar

Joseph Smith jr. ble født i 1805 i Sharon, Windsor County, Vermont, sønn av Joseph og Lucy Mack Smith. Han hadde 10 brødre og søstre. Foreldrene hans lærte ham å be, lese Bibelen og tro på Gud. Som 14-åring så Joseph Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus i sitt første syn, som svar på inderlig bønn. Som 17-åring begynte Joseph å få besøk av himmelske sendebud som forberedte ham på hans fremtidige rolle i gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke på jorden. Han var en profet, i likhet med Moses, Jesaja og andre på Bibelens tid. Han ble styrket av Gud til å utføre sin oppgave, i like stor grad som Jeremia som sa: “Å, Herre Herre! Se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung. Da sa Herren til meg: Si ikke: Jeg er ung! Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale" (Jeremia 1:6-7).