ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor kalles Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for mormonene eller mormonismen?

Offisielt svar

I 1838 ble Joseph Smith fortalt i en åpenbaring at Kirken skulle kalles Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Lære og pakter 115:4). Siden den gang har Kirken vært kjent under dette navnet. Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har understreket Kirkens korrekte navn på følgende måte:

“Vi tror på Jesus Kristus som Guds Sønn. Kirkens offisielle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og han er den sentrale figuren i all vår gudsdyrkelse.

Kirken bærer navnet til Jesus Kristus, Guds Sønn, verdens Forløser. Det er ved hans navn denne Kirken offisielt kalles.

Når det gjelder begrepet siste-dagers-hellige, ble medlemmene av oldtidens kristne kirke kalt hellige (se Apostlenes gjerninger 9:32, Efeserne 2:19, Filipperne 1:1). Det var de første-dagers-hellige. Vi er de siste-dagers-hellige. Så enkelt er det.

Vi kalles ofte mormoner. Det er et kallenavn som er gitt oss fordi vi tror på Mormons bok som Guds ord, en bok som går hånd i hånd med Bibelen, og blir et annet vitne om Jesus Kristus."