ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor blir mormoner bedt om å gi 10 % av sin inntekt til sin kirke?

Offisielt svar

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, sa: “Vår viktigste inntektskilde er den gamle tiendeloven. Vårt folk forventes å betale 10 prosent av sin inntekt for å fremme Kirkens arbeid. Det bemerkelsesverdige og vidunderlige er at de gjør det. Tiende handler ikke så mye om penger som det gjør om tro. Det blir et privilegium og en mulighet, ikke en byrde. Vårt folk tror på Guds ord slik det fremsettes i Malakis bok, at Herren vil åpne himmelens luker og øse ut velsignelser i rikelig mål (Malaki 3:8-10). De siste-dagers-hellige over hele verden bærer rørende og kraftfullt vitnesbyrd om at dette er Herrens lov for finansiering av hans verk."