ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan foregår mormonkirkens møter? Kan besøkende komme på kirkens møter? Kan jeg gå i kirken?

Offisielt svar

Vår viktigste familieandakt kalles nadverdsmøtet. Dette møtet holdes i våre møtehus på søndager og varer omtrent 70 minutter. Besøkende er velkommen. Det er vanlig at det er familier på disse møtene, og vi er vant til å ha barn som en del av forsamlingen.

Et typisk møte består av følgende:

  • Salmer: Religiøse sanger som synges av forsamlingen (salmebøker blir utdelt).
  • Bønner: Holdt av lokale medlemmer av Kirken.
  • Deltagelse i nadverden: Nadverden består av brød og vann som forberedes, velsignes og deles ut av prestedømsbærere til dem i forsamlingen som ønsker å ta imot den.
  • Talere: Vanligvis er det to eller tre medlemmer som har fått i oppdrag å tale på et møte.

(Merk: Vi benytter oss ikke av kollekt på våre møter.)

Besøkende er også velkommen på andre søndagsmøter som kommer før eller etter nadverdsmøtet:

  • Det holdes søndagsskoleklasser for hver aldersgruppe, fra 12 år og oppover.
  • Primærforeningens møter består av et gruppemøte og aldersbestemte klasser for barn i alderen 3 til 11 år.
  • Det finnes også en barnestue for barn fra 18 måneder til 3 år.
  • Unge kvinners organisasjon har klasseundervisning for unge kvinner mellom 12 og 17 år.
  • Hjelpeforeningens møte er for kvinner i alderen 18 år og eldre.
  • Prestedømsmøtene har aldersbestemte klasser for gutter og menn fra 12 år og oppover.