ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er Kirkens syn på abort?

Offisielt svar

I 1973 uttalte Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige følgende om abort, som fremdeles gjelder i dag:

“Kirken er motstander av abort og fraråder sine medlemmer å underkaste seg eller utføre abort, med unntak av i sjeldne tilfeller, når det ifølge kompetente legers råd er alvorlig fare for morens liv eller helse, eller hvor svangerskapet ble forårsaket av voldtekt og påfører moren alvorlige psykiske traumer. Selv da skulle det bare gjøres etter å ha rådført seg med den lokale presiderende prestedømsleder, og etter å ha mottatt guddommelig bekreftelse gjennom bønn."