ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tilskriver dere Kirkens vekst?

Offisielt svar

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, sa: “[Folk] ser denne Kirken som et anker i en verden med skiftende verdier. Familien går i oppløsning i Amerika og over hele verden. Vi legger meget stor vekt på familien. Det virker tiltalende på folk. De liker det. De ønsker det velkommen. De trenger hjelp, og vi tilbyr den hjelpen.

Dessuten gir det livet mening… Vi besvarer de gamle spørsmålene: Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen? Disse store religiøse spørsmålene har blitt stilt av mennesker gjennom alle tider. Vi gir dem en forvissning om hvem de er, nemlig Guds sønner og døtre. Jeg er Guds barn. Vi har en sang som sier det. Vi tror på det. Det er en kjensgjerning for oss. Folk finner trøst. De finner fred. De finner styrke i det.

Og i organisasjonen finner de fellesskap. De finner venner. Vi er en svært vennlig kirke. Vi er en svært lykkelig kirke. Vi er et lykkelig, fremadskridende folk, og andre liker det."